Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Mae Cymru mewn cyfnod clo ‘Lefel Rhybudd 4’. Rhaid i chi aros gartref a sicrhau eich bod yn teithio at ddibenion hanfodol yn unig
>
Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021
>
Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen
>
South Wales Transport – Newidiadau i lwybrau ac amserau bysiau coleg Campws Gorseinon o 10/11/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 16 First Cymru a NAT yn cael ei ddargyfeirio dros dro ac yn cynnwys gwasanaeth amgen yn rhannol o 30/11/2020 tan 12/4/2021
>
DANSA Service 142- Temporary Diversion- from 11/01/2021 onwards
>
Gwasanaeth 215 Morris Travel – Newid dros dro i’r llwybr o 06/01/2021 ymlaen
>
Gwasanaeth T7 TrawsCymru/Newport Bus – Newid arhosfan bysiau o 01/02/2021 ymlaen
>
Gwasanaeth 83 Gwynfor Coaches/Dilwyns Coaches yn dilyn amserlen ddiwygiedig dros dro o 22/02/2021 ymlaen
>
Pantbach Road, Caerdydd ar gau dros dro o 22/02/2021 tan 21/03/2021
>
Heol y Tollty, Caerdydd ar gau dros dro ar benwythnosau o 27/02/2021 tan 14/03/2021
>
Oxford Road, Mountain Ash- Temporary Road Closure- 03/03/2021 until 05/03/2021
>