Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Mae’r llwybr T11 a’r llwybr T12 rhwng Gatiau’r Parc Croesoswallt a Gorsaf Fysiau Wrecsam wedi’u gohirio dros dro am resymau gweithredol.
>
Cau ffyrdd dros dro GOFILON – LLAN-FFWYST ddydd Llun 10 Medi am dair wythnos.
>
24/09/18 a 25/09/18 Heol y Porth (y Castell i Heol y Parc) i’r ddau gyfeiriad, ac ar gau ar 26/09/18 hefyd os oes angen 26/09/18 Heol Scott a Heol y Parc i Stryd Havelock, ac ar gau ar 27/09/18 hefyd os oes angen 26/09/18 Plas y Neuadd a’r Gwter, ac ar gau ar 27/09/18 a 28/09/18 hefyd os oes angen. Bydd angen i gerbydau gwasanaeth ar Heol Eglwys Fair adael trwy Stryd Wood pan fydd y Gwter ar gau
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Ffyrdd Caerdydd, Hydref 2018
>
Newidiadau i wasanaeth bws rhif C16 (Caerffili – Nelson) o 5 Tachwedd 2018 ymlaen – caiff y gwasanaeth hwn ei weithredu gan N.A.T. yn awr
>
Bysiau Stagecoach: Tocynnau wythnos ‘megarider’ i BOBL IFANC - fyngherdynteithio CLYFAR O ddydd Sul 16 Medi ’18 ymlaen
>
Swan Street a Heol-y-Sarn, Llantrisant, Cau Ffyrdd Dros Dro - 01/10/2018
>
Oherwydd Wythnos y Glas, bydd Heol y Brodyr Llwydion a Phlas-y-Parc yng Nghaerdydd ar gau dros dro bob nos rhwng 10.30pm a 4.30am o 24 tan 27 Medi
>