Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Mae nifer fawr o lwybrau’r Cynlluniwr Taith ac o Amserlenni wedi’u diweddaru, ond dylech barhau i wirio ein tudalen am y Coronafeirws i weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau.
>
Heol y Castell, Caerdydd yn ailagor ac arosfannau bysiau’n newid o 29/11/2020 ymlaen
>
Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021
>
Gwasanaeth T2 TrawsCymru/ Lloyds Coaches – Newid i’r arhosfan bysiau yn Nolgellau o 12/10/2020 ymlaen nes y clywch yn wahanol
>
Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen
>
South Wales Transport – Newidiadau i lwybrau ac amserau bysiau coleg Campws Gorseinon o 10/11/2020 ymlaen
>
Wellfield Road, Caerdydd – System unffordd newydd o 123/11/2020 ymlaen
>
Cau Birchgrove Road, Caerdydd dros dro o 23/11/2020 tan 6/12/2020
>
Heol Alexandra, Abertawe ar gau dros dro o 27/11/2020 tan 29/11/2020
>
First Cymru and NAT Service 16- Temporary Diversion and Partial Service Replacement- from 30/11/2020 until 12/4/2021
>