Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Newidiadau i wasanaethau First Cymru o 3/11/2019 ymlaen
>
Newid i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 3/11/2019 ymlaen
>
Newidiadau i wasanaethau New Adventure Travel o 18/11/2019 ymlaen
>
Baycar 6 Bws Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan – o 19/9/2019 tan 19/11/2019
>
Cau Lôn Fysiau Cradoc Close, Aberhonddu dros dro - o 14/10/2019 tan 30/11/2019
>
Cau arhosfan bysiau’r Bluebell Inn, Caerdydd dros dro o 28/10/2019 tan 22/11/2019
>
Cau ffordd dros dro y tu cefn i Orsaf Caerdydd Canolog o 6/11/2019 tan 23/11/2019
>
Parc Busnes Caer – Cau ffordd dros dro dros nos – o 11/11/2019 tan 17/11/2019
>
Cau Station Road, Wrecsam dros dro o 12/11/2019 tan 16/11/2019
>
Cau Gaer Road, Casnewydd dros dro yn ystod y dydd – o 13/11/2019 tan 15/11/2019
>
Cau’r Stryd Fawr a Stow Hill yng Nghasnewydd oherwydd digwyddiad Nadolig - o 15/11/2019 tan 16/11/2019
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Atal gwasanaeth 99 dros dro - 16/11/2019
>
Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019
>
Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd er mwyn cynnau goleuadau Nadolig – Tachwedd a Rhagfyr 2019
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Dargyfeirio gwasanaeth 172 dros dro - 17/11/2019
>
Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd - 17/11/2019
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>
Cau Llwybr Cynon, Hirwaun dros dro - o 4/11/2019 tan 25/11/2019
>