Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Continued Disruption from Adverse Weather- from 20/2/2020
>
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: Cymru yn erbyn Ffrainc – Problemau teithio – 22/2/2020
>
Newid i amserlen gwasanaeth 58 Llanfair-ym-Muallt i Landrindod – o fis Ionawr 2020 ymlaen
>
NAT – Dileu gwasanaeth ysgol 815 o 21/2/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau T2, X28 a 512 yn profi rhywfaint o oedi dros dro oherwydd gwaith ffordd o 22/1/2020 ymlaen
>
Cau Stow Hill, Casnewydd dros dro o 27/1/2020 ymlaen
>
Cau gorsaf Dinas-y-Bwlch, Powys dros dro tan 27/2/2020
>
Heol Penarth (y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog) – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/1/2020 tan 31/3/2020
>
Cau Ffordd Blaenau’r Cymoedd dros dro o 2/2/2020 tan 23/2/2020
>
Newidiadau dros dro i wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 Stagecoach yn Ne Cymru o 10/2/2020 tan 26/4/2020
>
Cau Cardiff Road dros dro o 10/2/2020 tan 20/2/2020
>
Croesfan Reilffordd Porthmadog – Ffordd ar gau dros dro o 15/2/2020 tan 24/2/2020
>
Gwasanaeth X3 Stagecoach yn Ne Cymru (Henffordd i Gaerdydd) – Newid arosfannau o 16/2/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 63 Bws Caerdydd – Gwasanaeth dydd Sul yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/2/2020 tan 26/4/2020
>
Cau Virgil Street, Caerdydd dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 17/2/2020 a 28/2/2020
>
Cau Llantrisant Road, Beddau dros dro o 17/2/2020 tan 21/2/2020
>
Cau Llantwit Major Road, Y Bont-faen dros dro o 17/2/2020 tan 21/2/2020
>
Cau Greenfarm Road, Caerdydd dros dro o 19/2/2020 tan 21/2/2020
>
Cau Glyn Coed Road, Caerdydd dros dro o 20/2/2020 tan 21/2/2020
>
Cau Avondale Road, Caerdydd dros dro ar 20/02/2020
>
Cau Romilly Road West, Caerdydd dros dro ar 22/2/2020 a 23/2/2020
>
Cau Penrhiwceiber Road, Penrhiw-ceibr a Pentwyn Avenue, Tyntetown dros dro ar 23/2/2020 a 24/2/2020
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465) ar gau dros dro o 28/2/2020 tan 2/3/2020
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>