Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Arriva Cymru – Dileu gwasanaeth G3 (Blacon-Sealand) o 28/3/2020 ymlaen
>
First Cymru – Newidiadau i wasanaethau i mewn ac allan o ganol dinas Abertawe - o 5/4/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth X5/5 NAT yn dod i ben ar 4/5/2020
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen
>
Cau Stow Hill, Casnewydd dros dro o 27/1/2020 ymlaen
>
Heol Penarth (y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog) – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 28/1/2020 tan 31/3/2020
>
Newidiadau dros dro i wasanaethau 120/130, 122, 124 a 136 Stagecoach yn Ne Cymru o 10/2/2020 tan 26/4/2020
>
Gwasanaeth 63 Bws Caerdydd – Gwasanaeth dydd Sul yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 16/2/2020 tan 26/4/2020
>
Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd dros dro er mwyn rhoi wyneb newydd arnynt - rhwng 1/3/2020 a 5/4/2020
>
Gwaith ffordd yn Blackpill a Mayals Road – Gwasanaethau’n profi oedi dros dro o 12/3/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 69 Phil Anslow / Gwasanaeth 65 Cyngor Sir Fynwy – Amserlen frys dydd Llun i ddydd Gwener ar waith o 16/3/2020 tan 10/4/2020
>
Cau Sloper Road a Virgil Street, Caerdydd dros dro o 23/3/2020 tan 17/4/2020
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A485) (Bryn-mawr - Gilwern) ar gau dros dro o 27/3/2020 tan 30/3/2020
>
Cau Gabalfa Avenue, Caerdydd dros dro ar 29/3/2020
>
Cau Canon Street, Aberdâr dros dro ar 29/3/2020
>
Cau Grand Avenue, Caerdydd dros dro ar 29/3/2020
>