Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Gwasanaeth X24 Stagecoach yn Ne Cymru – Problem dechnegol gyda’r Cynlluniwr Taith ers 30/12/2019
>
132 (Caerdydd - Maerdy) – Problem gyda’r amserlen o 9/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau T5 a T11 – Diweddariad ynghylch arosfannau bysiau o fis Rhagfyr 2019 ymlaen
>
Jones Login 223 - Newid i’r gwasanaeth o 2/1/2020 ymlaen
>
First Cymru – Newidiadau i wasanaethau o 05/1/2020 ymlaen
>
Amserlen gwasanaeth 16 First Cymru wedi’i diweddaru ers 5/1/2020
>
Newport Bus – Newidiadau i brisiau tocynnau o 5/1/2020 ymlaen
>
Amserlen gwasanaeth ysgol 815 Stagecoach wedi’i diweddaru ers 6/1/2020
>
Amserlen gwasanaethau 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru wedi’i diweddaru ers 6/1/2020
>
Amserlen gwasanaeth 16 NAT wedi’i diweddaru ers 6/1/2020
>
Amserlen gwasanaeth 146 Pats Coaches wedi’i diweddaru ers 8/1/2020
>
Arriva Cymru – Newidiadau i wasanaethau o 12/1/2020 ymlaen
>
Amserlenni gwasanaethau 121 a 124 Stagecoach wedi’u diweddaru ers 14/1/2020
>
Amserlen gwasanaeth 5 Stagecoach yng Nghaer (Caer – Wrecsam) yn cael ei diweddaru o 19/1/2020 ymlaen
>
Amserlen gwasanaeth 5 Stagecoach yng Nghaer (Ellesmere Port – Yr Wyddgrug) yn cael ei diweddaru o 19/1/2020 ymlaen
>
Amserlen gwasanaeth T21 Evans Coaches yn cael ei diweddaru o 20/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 121, 120/130 Stagecoach yn Ne Cymru – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau o 6/1/2020 ymlaen
>
Cau Hill Street, Cefn Mawr dros dro o 6/1/2020 ymlaen
>
Cau Church Road, Llys-faen dros dro ar benwythnosau - Ionawr 2020
>
Gwasanaethau C9 ac 86X yng Nghaerffili – Newidiadau i arosfannau bysiau o 13/1/2020 ymlaen
>
Gwasanaethau 74/X74 Newport Bus – Dargyfeiriad dros dro o 13/1/2020 ymlaen
>
Cau Summerhill Road, Wrecsam dros dro o 13/1/2020 tan 3/2/2020
>
Cau Queen Street, Cefn Mawr dros dro o 15/1/2020 ymlaen
>
Cau Stryd Havelock, Caerdydd dros dro o 19/1/2020 tan 20/1/2020
>
Symud craen o Heol y Porth, Caerdydd – 19/1/2020
>
Cau Cardiff Road, Llandaf/Penhill dros dro ar 19/1/2020
>
Cau Lavernock Road, Penarth dros dro o 20/1/2020 tan 24/1/2020
>
Cau Llantwit Road, Pontypridd dros dro o 20/1/2020 tan 21/1/2020
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>