Problemau teithio

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

>

System unffordd dros dro ar Stryd Tudor, Caerdydd o 02/08/2021 ymlaen

>

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

Ended

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

>

Rhoi’r gorau dros I ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 new y clywir yn wahanol

Ended

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021

Ended

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen

>

Gwasanaethau T4, X4 a 132 Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o 02/10/2021 a 04/10/2021 ymlaen

Ended

Heol Casnewydd/West Grove, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau – o 06/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth 1 Cyngor Caerffili/Stagecoach/NAT– Gwasanaeth bws gwennol dros dro oherwydd bod ffordd ar gau – o 09/10/2021 tan 10/10/2021, ac yna o 18/10/2021 ymlaen

>

Newid dros dro i amserlen gwasanaeth 30 Bws Caerdydd ar ddydd Sadwrn - o 16/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth X1 Adventure Travel yn newid ei rif i C1 o 31/10/2021 ymlaen

Ended

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen

>

Brodyr Richards Mae gwasanaeth 460 o Aberteifi yn cael ei ddargyfeirio ar hyn o bryd drwy Saron, ar hyd ffordd osgoi Llandysul a thrwy Bencader i Gaerfyrddin oherwydd bod coed wedi cwympo rhwng Cynwyl Elfed a Chaerfyrddin. Mae’r cyngor yn rhagweld y bydd yn cymryd rhai diwrnodau i glirio’r ffordd.

>

Gwasanaethau 3B, 39 a T2 Lloyds Coaches – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau o 29/11/2021 tan 13/12/2021

>