Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Y gic gyntaf: 19.45

Bydd y ffyrdd canlynol yng nghanol y ddinas ar gau’n rhannol:

  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Tudor Street
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair
  • Heol y Tollty ar ei hyd Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Reilffordd Ganolog

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar eu hyd:

  • Y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott. 

(Ar ôl y digwyddiad, mae’n bosibl y bydd angen cau lonydd neu atal y traffig ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen / Heol y Castell wrth ymyl Gât 1)

Ychwanegiadau:

Y Ganolfan Ddinesig: Caiff mynediad i’r Ganolfan Ddinesig ei reoli, a chaniateir mynediad yn unig at ddiben parcio i’r sawl sy’n mynychu’r digwyddiad, parcio i rai cymudwyr a llwytho, a mynediad i feysydd parcio preifat.

Mae’r ffyrdd yr effeithir arnynt yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa’r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd

 

Bws Caerdydd: (Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.cardiffbus.com/principality-stadium)

Effeithir ar y llwybrau bysiau rhwng 17:30 ac amser y bws olaf.

Rhif y llwybr Man ymadael yng nghanol y ddinas 
1 a 2 ▲ Heol Pont-yr-Aes (JH)
6 (baycar) ● Heol y Tollty
8, 9 a 9A i FaeCaerdyddneu’rPentrefChwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
8, 9 a 9A i Ysbyty’rWaun Ffordd Churchill 
13 i FaeCaerdydda’rPentrefChwaraeon Heol Pont-yr-Aes (JH)
13 i’rDdrôp Stryd Tudor
15 Stryd Tudor
17 ac 18 Stryd Tudor
21, 23 a 24 Heol y BrodyrLlwydion
25 Stryd Tudor 
27 Heol y Brodyr Llwydion
28, 28A a 28B Heol y Brodyr Llwydion
30 Heol y BrodyrLlwydion
35 Heol y BrodyrLlwydion
44, 45, 45B Ffordd Churchill
49 a 50 Ffordd Churchill
51 Ffordd Churchill
52 Ffordd Churchill
53 Heol y BrodyrLlwydion
54 i Gyncoed Heol y BrodyrLlwydion
54 i Channel View  Heol Pont-yr-Aes (JH)
57 a 58 Ffordd Churchill
61 i Bentre-baen  Stryd Tudor
61 i Bengam Green Ffordd Churchill
63 a 63A Stryd Tudor
64 a 65 Stryd Tudor
66 Stryd Tudor
86 Heol y BrodyrLlwydion
91 Heol y Tollty
92, 92B, 93, 94 a 94B Ddydd Llun i ddydd Sadwrn, Heol y Tollty tan 19:00 neu Stryd Tudor ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd ar agor. Ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc bydd y bysiau’n cyrraedd ac yn ymadael o Stryd Tudor drwy gydol y dydd.  
95 i’r Barri Stryd Tudor
95 i Ysbyty’rWaun Heol y BrodyrLlwydion
95A, 95B a 95C Stryd Tudor
96 a 96A Stryd Tudor
X45 i gyfeiriadLlaneirwg Ffordd Churchill
X45 i gyfeiriadParcManwerthuBaeCaerdydd Heol Pont-yr-Aes (JH)
X59 Plas Dumfries HT (drwy gydol y dydd)
X91 Stryd Tudor

 

▲ Ar ddiwrnod y digwyddiad, ni fydd gwasanaethau rhif 1 a 2 yn gwasanaethu’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnod y digwyddiad, bydd y gwasanaeth baycar yn gweithredu rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd yn unig. Ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na’r tu cefn i’r Orsaf Reilffordd Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

Stagecoach Bus: (Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.stagecoachbus.com/service-updates)

Bydd pob un o wasanaethau bws Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion yng Nghaerdydd AR ÔL 15:30 ar 11/10/2018.

  • AR ÔL 15:30, NI fydd bws 25 yn gwasanaethu Bae Caerdydd
  • AR ÔL 15:30, NI fydd bysiau 122 / 124 yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan na Heol y Castell. Yn hytrach, byddant yn mynd drwy Gabalfa wrth deithio’n ôl ac ymlaen i Landaf (Black Lion) a Heol y Brodyr Llwydion.

 

Trenau Arriva Cymru: (Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.arrivatrainswales.co.uk/events/)

Gallwch ddisgwyl i’r trenau sy’n cyrraedd Caerdydd fod yn brysur trwy gydol y dydd, yn enwedig yn gynnar gyda’r nos. Gwasanaeth trên cyfyngedig fydd ar gael ar ôl y gêm (am oddeutu 21:15pm ac ar ôl hynny), a bydd system giwio ar waith yng ngorsaf Caerdydd Canolog.

Bydd gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 21:30.

 

Newport Bus: (Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.newportbus.co.uk/announcements/diversions-to-30-service-october-november-2018)

Bydd dargyfeiriad ar waith rhwng 17:30 a’r bws olaf.

Bydd gwasanaeth rhif 30 Casnewydd – Caerdydd yn gorffen ac yn dechrau yn Heol y Brodyr Llwydion.

Bydd gwasanaeth rhif X30 yn gweithredu fel arfer yn ystod yr amseroedd hyn.

 

New Adventure Travels: (Ffynhonnell y wybodaeth: https://www.natgroup.co.uk/news/wales-v-spain-diversions-11th-october-2018)

Bydd dargyfeiriadau ar waith rhwng 17:30 a 23:00 ar wasanaethau rhif X1, X5, X8, X11 a 320.

Please see the above link for a map showing these diversions.

Yn ôl