Problemau teithio

Bydd rhai bysiau’n cael eu dargyfeirio ar Nos Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Bws Caerdydd

Tra bydd digwyddiadau Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt yn mynd rhagddynt, bydd eich bysiau’n cael eu dargyfeirio er mwyn sicrhau diogelwch cwsmeriaid a’n staff nos Lun 5 Tachwedd. Yn ogystal, bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio.

Nos Lun 5 Tachwedd

Gwasanaeth Amser cychwyn y dargyfeiriad Y dargyfeiriad
1 O Canal Street am 16:30 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at Colchester Avenue, yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Casnewydd hyd at y Royal Oak, ac yna’n dilyn Beresford Road a Moorland Road hyd at Habershon Street lle byddant yn ailymuno â’r llwybr arferol. Ni fydd arosfannau bysiau ar Rover Way, Pengam Road, Storrar Road a Tweeedsmuir Road yn cael eu gwasanaethu.
2 O Canal Street am 17:30 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at Habershon Street, yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Moorland Road a Beresford Road hyd at y Royal Oak, ac yna’n dilyn Heol Casnewydd hyd at Colchester Avenue lle byddant yn ailymuno â’r llwybr arferol. Ni fydd arosfannau bysiau ar Tweedsmuir Road, Clydesmuir Road, Pengam Road a Rover Way yn cael eu gwasanaethu.
13 i’r Ddrôp O Heol y Porth am 17:41 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at Heol Orllewinol y Bont-faen, yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Grand Avenue yn ei chyfanrwydd hyd at y Ddrôp. Ni fydd y bysiau’n gwasanaethu arosfannau ar Heol-y-Felin, Mill Road, Plymouth Wood Road, Archer Road a Snowden Road.
13 o’r Ddrôp O Mansell Avenue am 17:52 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Grand Avenue yn ei chyfanrwydd hyd at Heol Orllewinol y Bont-faen, ac ni fyddant yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar Snowden Road, Archer Road a Plymouth Wood Road.
13 i’rPentrefChwaraeon O Heol y Porth am 16:18 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Rhodfa Lloyd George rhwng canol y ddinas a Chanolfan y Mileniwm. Ni fydd yr arosfannau bysiau ar hyd Stryd Bute yn cael eu gwasanaethu.
13 o’rPentrefChwaraeon O Olympian Drive am 17:15 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Rhodfa Lloyd George rhwng Canolfan y Mileniwm a chanol y ddinas. Ni fydd yr arosfannau bysiau ar hyd Stryd Bute yn cael eu gwasanaethu.
44 a 45 i Laneirwg O’r Royal Hotel am 17:42 (45) ac am 17:48 (44) tan y bwsdiwethaf

Bydd gwasanaeth rhif 44 yn dilyn Greenway Road yn ei chyfanrwydd rhwng New Road a Gorsaf Heddlu Llaneirwg, ac ni fydd yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar hyd Trowbridge Road, Aberdaron Road, Bynbala Way, Hendre Road a Tresigin Road.

Bydd gwasanaeth rhif 45 yn dilyn Wentloog Road yn ei chyfanrwydd hyd at Greenway Road, ac ni fydd yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar Cae Glas Road, Nevin Crescent a Rhyl Road.

44 a 45 i ganol y ddinas O OrsafHeddluLlaneirwg am 18:11 (45) ac am 18:19 (44) tan y bwsdiwethaf

Bydd gwasanaeth rhif 44 yn dilyn y llwybr arferol o amgylch Willowbrook Drive ac yna’n mynd ar hyd Greenway Road yn ei chyfanrwydd hyd at New Road. Ni fydd yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar Tresigin Road, Hendre Road, Bynbala Way, Aberdaron Road a Trowbridge Road.

Bydd gwasanaeth rhif 45 yn dilyn y llwybr arferol o amgylch Willowbrook Drive ac yna’n mynd ar hyd Wentloog Road yn ei chyfanrwydd. Ni fydd yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar Rhyl Road, Nevin Cresecent a Cae Glas Road.

49 a 50 i Lanrhymni O’r Royal Hotel am 17:14 (49) ac am 18:12 (50) tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at y Carpenters Arms ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Casnewydd hyd at gylchfan Llaneirwg Way. Ni fyddant yn gwasanaethu Ystâd Llanrhymni.
49 a 50 i ganol y ddinas O’r Royal Hotel am 18:05 (49) ac am 18:12 (50) tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dechrau o gylchfan Llaneirwg Way ac yn mynd ar hyd Heol Casnewydd. Ni fyddant yn gwasanaethu Ystâd Llanrhymni.
61 i Bengam Green O HeolPont-yr-Aes am 17:50 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at Splott Road (St Saviour’s), yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Habershon Street, Moorland Road a Beresford Road hyd at y Royal Oak, ac yna’n dilyn Heol Casnewydd a Rover Way lle byddant yn ailymuno â’r llwybr arferol i Bengam Green. Ni fydd arosfannau bysiau o Courtenay Road drwy Dremorfa i Pengam Road yn cael eu gwasanaethu.
61 o Bengam Green O Bengam Green am 18:13 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n cael eu dargyfeirio o Rover Way ar hyd Heol Casnewydd hyd at y Royal Oak, ac yna’n dilyn Beresford Road, Moorland Road a Habershon Street hyd at Splott Road lle byddant yn ailymuno â’r llwybr arferol. Ni fydd arosfannau bysiau o Whittaker Road drwy Dremorfa hyd at Walker Road (Splott Road) yn cael eu gwasanaethu.
64 i Laneirwg O Heol y Porth am 15:25 ac am 17:45 tan y bwsdiwethaf Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at Greenway Road/Trowbridge Road, ac yna’n dilyn Greenway Road a Llaneirwg Way hyd at Orsaf Heddlu Llaneirwg. Ni fydd arosfannau bysiau ar hyd Trowbridge Road, Aberdaron Road, Bynbala Way, Hendre Road a Tresigin Road yn cael eu gwasanaethu.
64 i ganol y ddinas O Orsaf Heddlu Llaneirwg am 17:21 ac am 19:24 Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol o amgylch Willowbrook Drive a Llaneirwg Way, yna’n mynd ar hyd Heol Casnewydd hyd at y Carpenters Arms ac yna’n ailymuno â’r llwybr arferol. Ni fyddant yn gwasanaethu Ystâd Llanrhymni.
65 i Lanrhymni O Heol y Porth am 16:45 ac am 18:45 Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol hyd at y Carpenters Arms, ac yna’n mynd ar hyd Heol Casnewydd hyd at Llaneirwg Way lle byddant yn ailymuno â’r llwybr arferol i Laneirwg. Ni fyddant yn gwasanaethu Ystâd Llanrhymni.
65 i ganol y ddinas O Orsaf Heddlu Llaneirwg am 18:33 Bydd y bysiau’n dilyn y llwybr arferol o amgylch Willowbrook Drive, ac yna’n dilyn Llaneirwg Way a Greenway Road yn ei chyfanrwydd. Ni fyddant yn gwasanaethu arosfannau bysiau ar Tresigin Road, Hendre Road, Bynbala Way, Aberdaron Road a Trowbridge Road.

 

Yn ôl