Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd bysiau T4 a T14 TrawsCymru sy’n gwasanaethu Talgarth yn cael eu dargyfeirio rhwng Bronllys a Talgarth Road rhwng y dyddiadau canlynol:

  • 5 Tachwedd 2018 a 21 Rhagfyr 2018
  • 8 Ionawr 2019 a 15 Chwefror 2019

Y rheswm am hynny yw bod yr A479 yn cael ei chau er mwyn gwneud gwaith ar bibellau dŵr.

Bydd dargyfeiriad ar y ffordd i mewn ac allan o Dalgarth yn ychwanegu sawl munud at y daith. Bydd hynny’n effeithio ar yr amseroedd y bydd bysiau’n cyrraedd arosfannau eraill.

Yn ôl