Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd Bws Caerdydd yn cyflwyno newidiadau i brisiau o 3/2/2019 ymlaen.

 

Ewch i wefan Bws Caerdydd i weld rhestr lawn o’r holl opsiynau ar gyfer tocynnau, a’u prisiau.

 

Tocynnau unffordd a thocynnau diwrnod

 

Oedolyn

Person ifanc (1)

Teulu (2)

Dull prynu

Parth prisiau’r Barri

Tocyn unffordd

£1.90

£1.30

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn diwrnod

£3.60

£2.40

£8 ar ddiwrnodau ysgol
£4.70 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

£3.50

£2.30

£8 ar ddiwrnodau ysgol
£4.70 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Parth prisiau Caerdydd gan gynnwys Penarth, Llandochau, Dinas Powys a Sili

Tocyn taith fer (3)

£1.20

80c

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn unffordd

£2

£1.30

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Bwndel 10 taith

£16

drwy’r ap yn unig

Tocyn diwrnod ‘To Go’

£4

£2.60

£8.60 ar ddiwrnodau ysgol
£5.50 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

£3.80

£2.50

£8.60 ar ddiwrnodau ysgol
£5.50 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Tocyn dwyffordd bws nos

£3.30

£2.20

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn dwyffordd gwasanaeth 57/58

£3.20

£2.10

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn diwrnod ‘To Go’ i grŵp (4)

£10

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, drwy’r ap

3 tocyn diwrnod rhwydd ‘To Go’

£10.40

drwy’r ap yn unig

Teithio ar draws rhwydwaith cyfan Bws Caerdydd

Tocyn unffordd

£2.80

£1.90

--

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn diwrnod ‘To Go Plus’

£5.50

£3.60

£11.50 ar ddiwrnodau ysgol
£8 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

£5.30

£3.50

£11.50 ar ddiwrnodau ysgol
£8 ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Gwasanaeth 30 o Gaerdydd i Gasnewydd

Tocyn unffordd (o Gaerdydd i Gasnewydd)

£2.50

£1.70

 

arian parod/technoleg ddigyffwrdd, e-bwrs cerdyn iff

Tocyn dwyffordd

£4.50

£2.50

--

  • Dim ond oddi mewn i ffiniau Dinas Caerdydd y bydd tocynnau diwrnod ‘To Go’ cyfredol Caerdydd yn ddilys (St Mellon’s Country Club).
  • Bydd tocynnau wythnos ‘To Go’ a thocynnau mis ‘To Go’ yn dal yn ddilys i/o Gasnewydd.
  • Dim ond ar deithiau a weithredir gan Fws Caerdydd y caiff tocynnau ap Bws Caerdydd eu derbyn (nid yw Newport Bus yn derbyn tocynnau Bws Caerdydd sydd ar ddyfeisiau symudol).

 

 

Tocynnau ar gyfer teithwyr rheolaidd

 

Oedolyn

Person ifanc (1)

Dull prynu

Parth prisiau’r Barri

Wythnos

£14

£9.20

ar y bws â cherdyn iff

£13.60

£9.20

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Mis

£41

£29

drwy ddebyd uniongyrchol

4 wythnos

£47

£30

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Blwyddyn

£485

£340

â cherdyn iff

Parth prisiau Caerdydd gan gynnwys Penarth, Llandochau, Dinas Powys a Sili

Wythnos ‘To Go’

£15

£9.60

ar y bws â cherdyn iff

£14.50

£9.40

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Mis ‘To Go’

£49

£32

drwy ddebyd uniongyrchol

4 wythnos ‘To Go’

£53

£35

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Blwyddyn ‘To Go’

£585

£420

â cherdyn iff

Teithio ar draws rhwydwaith cyfan Bws Caerdydd

Wythnos ‘To Go Plus’

£21

£13.40

ar y bws â cherdyn iff

Mis ‘To Go Plus’

£61

£42

drwy ddebyd uniongyrchol

4 wythnos ‘To Go Plus’

£67

£46

drwy’r ap ac ar-lein (cerdyn iff)

Blwyddyn ‘To Go Plus’

£715

£480

â cherdyn iff

Yn ôl