Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau ar y dyddiadau isod er mwyn gosod wyneb tenau newydd arnynt:

 

Tŷ-nant Road, Creigiau – ar 9/3/2019 rhwng 9:00 a 22:00

Bydd y ffordd hon ar gau o’r gyffordd â Heol Creigau i’r gyffordd â Ffordd Dinefwr

 

Heol Creigiau, Creigiau – ar 7/4/2019 rhwng 9:00 a 22:00

Bydd y ffordd hon ar gau o’r gyffordd â Pharc y Bryn i’r gyffordd â Pharc y Fro

Yn ôl