Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach South Wales

Bydd ffordd Blaenau’r Cymoedd yn cael ei chau i bob math o draffig o nos Wener ymlaen (ar ôl y bws olaf) a thrwy gydol dydd Sadwrn a dydd Sul, rhwng BRYN-MAWR a GILWERN (Cylchfan Glanbaiden). 

Dydd Sadwrn 23 Chwefror

NI fydd gwasanaeth 3, Bryn-mawr – Y Fenni, yn rhedeg. Bydd y contractwr yn darparu gwasanaeth rhannol yn ei le gan ddefnyddio cerbyd bach. 

Gwasanaeth X4: Caiff bysiau bach eu defnyddio i deithio rhwng Bryn-mawr a’r Fenni. Bydd angen i deithwyr sy’n teithio o’r gorllewin i’r dwyrain ac o’r dwyrain i’r gorllewin ar draws Bryn-mawr newid o fws mawr i fws bach. Bydd y dargyfeiriad yn un hir, a bydd angen i gwsmeriaid sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i’r Fenni ddechrau eu taith yn gynt.

Mae’r amserlen ar gyfer gwasanaeth X4 i’w gweld yma 

Yn ôl