Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

BYSIAU GWASANAETHAU 26 a 132

O 25 Chwefror tan 1 Mawrth 2019   

CORYTON - Tafarn yr Hollybush a Gwesty’r Village ar ôl 20:00

O ganlyniad i waith ffordd ar Pendwyallt Road yn Coryton yng ngogledd Caerdydd, bydd bysiau gwasanaethau 26 a 132 yn cael eu dargyfeirio ar hyd Pantmawr Road a’r A470 ar ôl 20:00 ac ni fyddant yn gwasanaethu’r arosfannau wrth ymyl Tafarn yr Hollybush na Gwesty’r Village. 

TONGWYNLAIS ar ôl 20:00

Ar ôl 20:00 bydd bysiau i gyfeiriad y gogledd o Gaerdydd i Dongwynlais yn teithio ar hyd yr A470, yna’n teithio i gyfeiriad y de trwy Dongwynlais ac yn teithio’n ôl ar yr A470. Mae hynny oherwydd bod gwaith ffordd yn cael ei gyflawni hefyd ar yr un pryd ar ffordd ymadael Manor Way yr A470 ar gylchfan Cyfnewidfa Coryton.

Yn ôl