Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y Gorchymyn fydd cau'r llwybr beicio dros dro o gylchfan Stryd Rhydychen, i'r de am 1.1km

Llwybr Amgen – O ochr ogleddol y ffordd sydd wedi'i chau, ewch ar hyd yr A4054 Heol Caerdydd i ochr ddeheuol y ffordd sydd wedi'i chau.

Mae'r cyfyngiad yn angenrheidiol er mwyn galluogi i waith galluogi gael ei wneud ar neu wrth ymyl y llwybr beicio lle mae rhannau o'r llwybr wedi cwympo.

Mae disgwyl i'r Gorchymyn fod mewn grym o 29 Mawrth 2019 am 18 mis, neu hyd nes i'r gwaith gael ei orffen.

Yn ôl