Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio

Bydd yn rhaid cau Lisvane Road ar ddau benwythnos, rhwng Chartwell Drive a Church Road, er mwyn cwblhau’r gwaith o roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau. Bydd hynny’n cynnwys gosod wyneb newydd ar y ffordd, gosod wyneb uwch a phaentio llinellau gwyn. Bydd y ffordd ar gau ar y dyddiadau canlynol:

Penwythnos 1: 30 Mawrth o 7am ymlaen – 31 Mawrth tan 7pm

Penwythnos 2: 6 Ebrill o 7am ymlaen – 7 Ebrill tan 7pm

Yn ôl