Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Cardiff Bus

Oherwydd gwaith a wneir ar ran o Pentrebane Road, bydd gwasanaeth 61 yn cael ei ddargyfeirio rhwng 19:00 nos Fawrth 16 Ebrill ac amser y bws olaf ddydd Mercher 17 Ebrill.

Bydd bysiau i gyfeiriad Pentre-baen yn dilyn eu llwybr arferol i Fairwater Green, ac yna’n cael eu dargyfeirio’n syth ymlaen ar hyd St Fagans Road, Gorse Place a Beechley Drive i Bentre-baen lle byddant yn mynd yn eu blaen i Beechley Drive a First Avenue.

Bydd bysiau i gyfeiriad canol y ddinas yn dilyn eu llwybr arferol i Pentrebane Road, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Beechley Drive, Gorse Place a St Fagans Road cyn mynd yn eu blaen ar hyd eu llwybr arferol yn Fairwater Green.

Bydd y bysiau’n defnyddio’r holl arosfannau ar hyd llwybr y dargyfeiriad.

Yn ôl