Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

First Cymru

21 Ebrill 2019

14 (Abertawe - Pennard):  Bydd gwasanaeth dydd Sul First Cymru yn dod i ben. Mae’r tendr wedi’i ddyfarnu i NAT.

 

12 Mai 2019

X2 (Porthcawl - Pen-y-bont ar Ogwr - Caerdydd): Mae’r llwybr a’r amserlen wedi’u newid er mwyn teithio trwy Fae Caerdydd. Mae hynny’n golygu y bydd yn cymryd hyd at 8 munud yn llai i deithio i Gaerdydd; bydd y bws bellach yn gorffen ei daith yn Heol Penarth yn lle Heol y Porth. Bydd yr orsaf derfynol newydd hon y tu ôl i orsaf Caerdydd Canolog.

 

25 Mai 2019

Parcio a Theithio Dinbych-y-pysgod: Cyflwyno amserlen yr haf. Bydd yr amserlen ar waith yn ystod wythnos y Sulgwyn (wythnos 27 Mai) ac ar waith wedyn rhwng dydd Sadwrn 20 Gorffennaf a dydd Gwener 13 Medi, gan gynnwys y dyddiadau hynny.

 

Ewch i wefan First Cymru i gael mwy o wybodaeth am y newidiadau i’r gwasanaethau hyn.

Yn ôl