Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd Stagecoach yn Ne Cymru yn gwneud newidiadau i rai o’i wasanaethau o 12/5/2019 ymlaen.

Mae’r newidiadau yn cynnwys amserlenni newydd ar gyfer gwasanaethau 1, 2, 3, 14, 23, 27, 40, 50, 151 a T4. Bydd gwasanaethau 40A, 40B a 40C yn dod i ben.

Rydym yn gobeithio rhoi’r wybodaeth am yr amserlenni newydd ar ein gwefan cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, gallwch weld yr amserlenni newydd drwy ddilyn y dolenni cyswllt isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Gwasanaeth 1 (Merthyr – Fochriw – Bargoed)

Gwasanaeth 2 (Merthyr – Tredegar Newydd – Bargoed)

Gwasanaeth 3 (Merthyr – Brithdir – Bargoed)

Gwasanaeth 14 (Coed-duon – Bargoed)

Gwasanaeth 23 (Merthyr – Twyncarmel)

Gwasanaeth 27 (Merthyr – Ysbyty’r Tywysog Charles)

Gwasanaeth 40 (Tref Aberhonddu)

Gwasanaeth 50 (Bargoed – Casnewydd)

Gwasanaeth 151 (Coed-duon – Casnewydd)

Gwasanaeth T4 (Casnewydd – Caerdydd)

Yn ôl