Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y gorchymyn fydd i gau Ffordd y Capel a Heol y Parc, Efail Isaf dros dro am bellter o tua 660 metr i'r cyffordd â Pharc Nant Celyn.

Llwybr Amgen - o ochr ogleddol y ffordd wedi'i chau, ewch ar hyd Heol y Parc, A473, Heol Creigiau, Heol Dowlais a Heol y Ffynnon.

Ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall, dilynwch y cyfarwyddiadau uchod am yn ôl.

Mae angen y cyfyngiad fel bydd modd cynnal y gwaith ar y ffordd neu yn ei hymyl.

Mae disgwyl bydd y ffordd ar gau rhwng 7am a 5pm ar 28 a 29 Mai 2019 neu hyd nes bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Yn ôl