Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Effaith y Gorchymyn fydd cau'r ffyrdd canlynol dros dro
er mwyn cynnal gwaith gosod wyneb newydd ar y
briffordd:

Ynysmaerdy

Lôn Smilog

Y Porth

Heol y Gogledd

Aberdâr

Cylchfan Heol Hirwaun

Aberdâr

Cylchfan Stryd Harriet

Ffynnon Taf

Ffordd Ystad Ddiwydiannol

Abercynon

O Goitre Coed Isaf / Freeview Terrace i'r Lock House

Penderyn i Hirwaun

Lamb Road, Heol yr Eglwys a Ffordd Ddienw sy'n arwain i Heol yr Arhosfan

Penderyn i Lwyn-onn

Ffordd Ddienw i Gronfa Ddŵr Llwynonn

Penycoedcae

Ffordd Llantrisant a Ffordd Penycoedcae

Trefforest

Heol Rhyd-yr-helyg a Main Road

 

Mae disgwyl i'r ffyrdd fod ar gau ar 10 Mehefin 2019 am gyfnod sy'n llai na 18 mis neu hyd nes y bydd y gwaith wedi'i gwblhau.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau o fewn 16 wythnos.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar y safle 7 diwrnod cyn i'r gwaith ddechrau i roi gwybod i'r cyhoedd ynghylch pa rannau o'r ffordd fydd yn cael eu heffeithio a'r amseroedd y bydd y ffyrdd ar gau.

Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys.

Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr lle bydd modd.

 

Yn ôl