Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd gwasanaeth 136 yn cael ei ddargyfeirio rhwng Llyfrgell yr Eglwys Newydd a siopau Pentyrch, a bydd yn teithio heb aros drwy Ystum Taf ac ar hyd Llantrisant Rd.

Mae’n bosibl y bydd bysiau’n cyrraedd yn hwyrach na’r disgwyl oherwydd y dargyfeiriad.

Mae’r dargyfeiriad yn effeithio ar fysiau 1930, 2040 a 2150 o Gaerdydd i Bentyrch a Chreigiau ac ar fysiau 1958 a 2108 o Station Rd, Creigiau i Gaerdydd.  

Yn ôl