Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd Penrhiwceiber Road ar gau o 22/7/2019 ymlaen, felly bydd amserlenni dros dro ar waith am 6 wythnos.

  • Bydd gwasanaethau 60 a 60A yn cael eu dargyfeirio rhwng Aberpennar ac Ynys-boeth drwy Berthcelyn, ac NI FYDDANT yn gwasanaethu Penrhiw-ceibr.
  • Bydd gwasanaeth 95A yn gweithredu rhwng Aberdâr – heibio i Ysbyty Cwm Cynon – ac Aberpennar (yr orsaf) yn unig.

 

Rydym yn gobeithio sicrhau bod yr amserlenni hyn ar gael i’w gweld ar ein gwefan a’n ap cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, mae fersiynau o’r amserlenni hyn sydd wedi’u diweddaru i’w gweld isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a diolch i chi am eich amynedd.

 

Amserlen 60/60A - o 20/07/2019 ymlaen

Amserlen 95A - o 20/07/2019 ymlaen

 

Yn ôl