Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Mae Cyngor Gwynedd a chwmni Llew Jones wedi gwneud nifer o newidiadau i wasanaethau ym Mangor, a fydd yn dod i rym ar 22/7/2019.

Rydym yn gobeithio y bydd y diweddariadau hyn ar gael i’w gweld ar ein gwefan cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, gallwch weld manylion y newidiadau hyn a’r amserlenni sydd wedi’u diweddaru isod.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

 

6/6A Bangor – Bethesda - Mae’r gwasanaethau hyn wedi’u canslo Llew Jones/Arriva

72/72A/73 – Bangor - Mae’r gwasanaethau hyn wedi’u canslo Gwynfor Coaches

X19/19 - Bydd amserlen newydd yn dod i rym ar 22/7/2019. Dylech nodi y bydd amserlen amgen ar waith yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol (o 3/8/2019 tan 11/8/2019). Mae amserlen yr Eisteddfod Genedlaethol i’w gweld yma.

70 - Amserlen newydd yn dod i rym ar 22/7/2019

76 - Amserlen newydd yn dod i rym ar 22/7/2019

 

Yn ôl