Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd Pentwyn Drive, Caerdydd ar gau o’r gyffordd â Glyn Coed Road ddydd Sul 18 Awst rhwng 8am a 3pm.

Diben hynny yw hwyluso’r gwaith y mae Balfour Beaty yn ei wneud ar ran WPD i gwblhau’r groesfan derfynol ar gyfer y cynllun atgyfnerthu ceblau.

 

Bws Caerdydd

Bydd gwasanaeth 58 yn cael ei ddargyfeirio rhwng Glyn Coed Road a Bryn Celyn Road i’r ddau gyfeiriad, a bydd yn teithio ar hyd Glyn Coed Road, Pentwyn Road a Pentwyn Drive. Ni fydd yr arosfannau bysiau yn Wern Goch East yn cael eu gwasanaethu.

 

NAT

Yn ôl