Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon â gwybodaeth bellach gan weithredwyr bysiau wrth iddi ddod i law.

Bydd Heol y Porth, Caerdydd ar gau am gyfnod o hyd at 8 wythnos o 8pm nos Sul 22 Medi tan ganol nos Wener 15 Tachwedd. Caiff y ffordd ei chau er mwyn hwyluso gwaith brys ar y carthffosydd.

Bydd modd mynd i mewn drwy gât ym mhen gogleddol Heol y Porth (wrth ymyl Gwesty’r Angel) a mynd allan wrth ymyl Plas y Neuadd / Y Gwter. Bydd y ddau fan dan sylw’n cael eu goruchwylio gan Swyddog Rheoli Traffig 24 awr y dydd.

Bydd gwasanaethau bws yn gallu mynd ar hyd Heol y Porth a bydd y rhan fwyaf o’r arosfannau bysiau’n cael eu defnyddio. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhai arosfannau’n newid am y cyfnod hwn o 8 wythnos. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon â gwybodaeth bellach am y newidiadau dan sylw cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

NAT

Bydd pob un o wasanaethau NAT yn parhau i weithredu fel arfer.

 

 

Stagecoach South Wales

*Bydd gwasanaethau Stagecoach yn dychwelyd i’w llwybrau arferol ddydd Llun 7 Hydref. Mae’r gwasanaethau hynny’n cynnwys gwasanaeth T4 a gwasanaeth T14*

 

 

Bws Caerdydd

Bydd rhai o wasanaethau Bws Caerdydd yn cael eu dargyfeirio yn ystod y cyfnod dan sylw a byddant yn defnyddio arosfannau gwahanol i’r arfer. Mae manylion y newidiadau hynny i’w gweld isod.

Gwasanaeth

Dargyfeiriad

Yr arosfannau bysiau a ddefnyddir yn yr ardal

4

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood.

Arhosfan JR y Sgwâr Canolog Stryd Wood

Baycar 6

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood a Heol Eglwys Fair.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KE Heol y Porth ac arhosfan JE Heol Eglwys Fair

8/9/9A

Bydd bysiau o Ysbyty Athrofaol Cymru y Waun yn teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood.

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar fysiau o Fae Caerdydd/y Pentref Chwaraeon.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KG Heol y Porth ar gyfer bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd / y Pentref Chwaraeon

Arhosfan JV Stryd Wood, arhosfan JE Heol Eglwys Fair ar gyfer bysiau i gyfeiriad Ysbyty Athrofaol Cymru y Waun

9C

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JQ y Sgwâr Canolog Stryd Wood

11

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood a Heol Eglwys Fair.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KD Heol y Porth, arhosfan JE Heol Eglwys Fair ac arhosfan JH Heol Pont-yr-Aes

13

Bydd bysiau i gyfeiriad y Ddrôp / Trelái yn dilyn eu llwybr arferol i Heol y Tollty a Heol Eglwys Fair, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Stryd Wood, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

 

Bydd bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd / y Pentref Chwaraeon yn dilyn eu llwybr arferol i Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood lle byddant yn ailymuno â’u llwybr arferol.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JL Heol y Tollty, arhosfan KM Heol y Porth ac arhosfan KR Pont Caerdydd ar gyfer bysiau i gyfeiriad y Ddrôp/Trelái

 

Arhosfan KE Heol y Porth ac arhosfan JE Heol Eglwys Fair ar gyfer bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd / y Pentref Chwaraeon

15

Bydd bysiau’n gorffen eu taith wrth arhosfan KJ yn Heol y Porth, ac yn dechrau eu taith wrth arhosfan KM yn Heol y Porth.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KM Heol y Porth ac arhosfan KR Pont Caerdydd

17/18

UPDATE: Bydd bysiau’n gorffen eu taith wrth arhosfan KJ yn Heol y Porth ac yn dechrau eu taith wrth arhosfan KL yn Heol y Porth.

Arhosfan dros dro yn Heol y Porth gyferbyn â Bar44

21/23

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood a Heol Eglwys Fair.

Ar nos Wener a nos Sadwrn, bydd gwasanaethau 21 a 23 yn ymadael o arhosfan JR y Sgwâr Canolog Wood Street ar ôl 22:00.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JJ Heol Eglwys Fair, arhosfan KA Heol y Castell

24

Bydd bysiau’n mynd i mewn i ganol y ddinas ar hyd rhan isaf Heol y Gadeirlan, Despenser Gardens, Fitzhamon Embankment, Stryd Tudor, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth, neu ar hyd Stryd Wood a Heol Eglwys Fair os yw’r bws yn gorffen ei daith wrth Arcêd Wyndham. Bydd bysiau’n sy’n gadael canol y ddinas yn cael eu dargyfeirio ar hyd Stryd Wood, Heol Scott, Heol y Parc a Heol y Porth.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JJ Heol Eglwys Fair, arhosfan KA Heol y Castell

25

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood a Heol Eglwys Fair.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KP Heol y Porth neu arhosfan KQ Pont Caerdydd

27

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood lle byddant yn defnyddio arhosfan JR sydd y tu allan i Ysgol Cyfryngau Prifysgol Caerdydd.

Arhosfan JR y Sgwâr Canolog Stryd Wood

28/28A/28B

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood lle byddant yn ailymuno â’u llwybr arferol.

Arhosfan KD Heol y Porth, arhosfan JH Heol Pont-yr-Aes

30

Yn lle mynd ar hyd Stryd Havelock, bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JL Heol y Tollty, arhosfan KA Heol y Castell

35

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood a Heol Eglwys Fair.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KF Heol y Porth, arhosfan JE Heol Eglwys Fair

44/45/45B

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood. Ni fydd modd defnyddio’r arhosfan wrth ymyl y Royal Hotel ond bydd arhosfan dros dro ar gael, sef arhosfan RH yn Stryd Wood.

Arhosfan KC Heol y Castell, arhosfan RH Stryd Wood, arhosfan JK Bute Terrace

49/50

Bydd bysiau’n teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood. Ni fydd modd defnyddio’r arhosfan wrth ymyl y Royal Hotel ond bydd arhosfan dros dro ar gael, sef arhosfan RH yn Stryd Wood.

Arhosfan KC Heol y Castell, arhosfan RH Stryd Wood, arhosfan JK Bute Terrace

52

UPDATE:

Bydd bysiau’n teithio i ganol y ddinas ar hyd Rhodfa’r Orsaf, Guildford Street, Heol y Bont, Heol David, Heol Mary Ann a Bute Terrace i Heol y Tollty lle byddant yn gorffen eu taith.  Bydd gwasanaethau i gyfeiriad Cyncoed yn dechrau yn Heol y Tollty ac yn dilyn eu llwybr arferol ar hyd Bute Terrace, Ffordd Churchill, Heol Edward Ogleddol a Rhodfa’r Orsaf.

NI FYDD yr arosfannau bysiau canlynol yn cael eu defnyddio: HX ym Mhlas Dumfries, GN yn Heol y Brodyr Llwydion, GP yn Ffordd y Brenin, KH yn Heol y Porth

JG yn Heol y Tollty, HN yn Ffordd Churchill

57/58

UPDATE: Bydd bysiau’n teithio i ganol y ddinas ar hyd Rhodfa’r Orsaf, Guildford Street, Heol y Bont, Heol David, Heol Mary Ann a Bute Terrace i Heol y Tollty lle byddant yn gorffen eu taith.  Bydd gwasanaethau i gyfeiriad Pentwyn / Pontprennau yn dechrau yn Heol y Tollty ac yn dilyn eu llwybr arferol ar hyd Bute Terrace, Ffordd Churchill, Heol Edward Ogleddol a Rhodfa’r Orsaf.

NI FYDD yr arosfannau bysiau canlynol yn cael eu defnyddio: HX ym Mhlas Dumfries, GN yn Heol y Brodyr Llwydion, GP yn Ffordd y Brenin, KH yn Heol y Porth

JG yn Heol y Tollty, HP yn Ffordd Churchill

61

Bydd bysiau’n mynd i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville, Despenser Gardens, Stryd Tudor, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

Arhosfan KN Heol y Porth, arhosfan KQ Pont Caerdydd

63/63A

Bydd bysiau’n gorffen eu taith wrth arhosfan KJ yn Heol y Porth, ac yn dechrau eu taith wrth arhosfan KP yn Heol y Porth.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KP Heol y Porth, arhosfan KQ Pont Caerdydd

64

Bydd bysiau’n mynd i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville, Despenser Gardens, Stryd Tudor, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

Arhosfan KN Heol y Porth, arhosfan KQ Pont Caerdydd

66

Bydd bysiau’n mynd i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville, Despenser Gardens, Stryd Tudor, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

Arhosfan KP Heol y Porth, arhosfan KQ Pont Caerdydd

92/93/94

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JQ y Sgwâr Canolog Stryd Wood

95

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott a Heol y Parc.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan KD Heol y Porth ac arhosfan JR Stryd Wood ar gyfer bysiau i gyfeiriad y Barri

Arhosfan KP Heol y Porth, arhosfan KA Heol y Castell ar gyfer bysiau i gyfeiriad Ysbyty Athrofaol Cymru y Waun

95A/95B

Bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Scott, Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood.

Dim newidiadau i’r arosfannau bysiau - arhosfan JR y Sgwâr Canolog Stryd Wood

96/96A

Bydd bysiau’n mynd i mewn i ganol y ddinas ar hyd Stryd Neville, Despenser Gardens, Stryd Tudor, Heol Scott a Heol y Parc i Heol y Porth.

Arhosfan KM Heol y Porth, arhosfan KR Pont Caerdydd

X45

Bydd bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd yn teithio i lawr Heol y Porth, ac yna’n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol y Parc a Stryd Havelock i Stryd Wood. 

Bydd bysiau i gyfeiriad Llaneirwg yn dilyn eu llwybr arferol i Stryd Wood ac yn defnyddio arhosfan dros dro, sef arhosfan RH yn Stryd Wood, yn lle arhosfan y Royal Hotel.

Dim newidiadau i’r arosfannau ar gyfer bysiau i gyfeiriad Bae Caerdydd

Ar gyfer bysiau i gyfeiriad Llaneirwg, defnyddiwch arhosfan dros dro RH ar Stryd Wood neu arhosfan JK Bute Terrace

 

 

Yn ôl