Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Ers yn hwyr nos Iau (24/10/2019), mae Heol y Porth wedi ailagor yn swyddogol ar ôl bod ar gau am fis er mwyn i waith gael ei gyflawni ar y carthffosydd.

Bws Caerdydd

Bydd bysiau’n dychwelyd i’w llwybrau arferol a byddant yn ailddechrau defnyddio eu harosfannau arferol yn Heol y Porth. Bydd yr arhosfan bysiau yn Stryd Havelock yn ailagor yr un pryd, felly bydd gwasanaeth 27 yn dechrau/gorffen ei daith yn Stryd Havelock yn hytrach na’r Sgwâr Canolog.

 

Yn ôl