Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bws Caerdydd/Newport Bus

O ddydd Llun 30 Medi ymlaen, ni fydd gwasanaeth 30 yn aros wrth arhosfan yr Orsaf Heddlu nac arhosfan Ffordd y Brenin (i gyfeiriad canol Casnewydd) am oddeutu 3 wythnos.

Bydd y bysiau’n cael eu dargyfeirio ar hyd Cardiff Road, George Street, Granville Street ac Usk Way.

Ni fydd y dargyfeiriad hwn yn effeithio ar fysiau sy’n teithio i mewn i Gaerdydd.

Dylech neilltuo digon o amser ar gyfer eich taith rhag ofn y bydd y dargyfeiriad yn achosi rhywfaint o oedi.

 

NAT

Yn ôl