Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd rhai newidiadau i amserlenni gwasanaethau Stagecoach yn ardal Rhondda Cynon Taf, Coed-duon, Caerffili a Thorfaen o 3 Tachwedd 2019 ymlaen.

Ewch i wefan Stagecoach yn Ne Cymru i weld trosolwg o’r newidiadau hyn.

Mae’r holl amserlenni a ddiweddarwyd i’w gweld hefyd ar ein gwefan a’n ap erbyn hyn, ar wahân i amserlenni gwasanaeth 10 (Garndiffaith – Pont-y-pŵl) a gwasanaeth 23 (Casnewydd – Pont-y-pŵl).

Rydym yn gobeithio y bydd yr amserlenni hynny ar gael cyn gynted ag sy’n bosibl. Yn y cyfamser, gallwch eu gweld isod. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Yn ôl