Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

O 6 Ionawr 2020 ymlaen, o ddydd Llun i ddydd Gwener, bydd bws 07:34 gwasanaeth X15 o Drecelyn i Fryn-mawr yn ymadael am 07:25 a bydd yn gweithredu’n gynharach o fwyafrif yr arosfannau ar hyd y llwybr.

Rydym yn gobeithio y bydd y newidiadau hyn i’w gweld ar ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni cyn gynted ag sy’n bosibl.

Yn y cyfamser, gallwch weld fersiwn wedi’i diweddaru o’r amserlen yma.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a diolch am eich amynedd.

Yn ôl