Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

O ddydd Sul 5 Ionawr ymlaen, bydd Newport Bus yn cyflwyno strwythur prisio newydd ar gyfer tocynnau yn dilyn adolygiad o’i brisiau tocynnau.

Cliciwch yma i weld holl fanylion y prisiau dan sylw.

Bydd unrhyw gardiau Passport, Passport Plus, Bamboo a Freedom yn parhau’n ddilys a gellir ychwanegu arian atynt yn ôl yr arfer ar y bws (un wythnos yn unig a hyd at £20) neu yn y ganolfan deithio. 

Yn ôl