Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Nodwch y bydd y trefniadau canlynol ar waith ar gyfer cau ffyrdd ar amryw ddyddiadau rhwng 1/3/2020 a 5/4/2020. Diben hynny yw rhoi wyneb newydd ar y ffyrdd.

  • Cardiff Road, Sain Ffagan rhwng Crofft y Genau Road a Chlos Tŷ Bronna, ar 08.03.20 rhwng 09.00 a 22.00
  • Heol Casnewydd rhwng Wern Fawr Lane a chylchfan Cypress Dr/yr A48 i’r ddau gyfeiriad, dros nos rhwng 20.00 a 05.00 ar 11.03.20 a 12.03.20
  • Trosffordd yr A470 ar Heol y Gogledd i gyfeiriad y gogledd/Merthyr Road o gyfeiriad canol y ddinas o’r A470 i Birchgrove Road, dros nos ar 15.03.20 o 18.00 tan 04.00
  • Merthyr Road i gyfeiriad canol y ddinas o Lwynbedw i’r gylchfan/Caerphilly Road, dros nos ar 18.03.20 o 20.00 i 06.00
  • Grand Avenue i’r ddau gyfeiriad rhwng Wilson Road a Snowden Road, ar 29.03.20 a 05.04.20 o 09.00 tan 22.00 ar y ddau ddydd Sul
Yn ôl