Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Brodyr Richards

Rydym yn falch o allu hysbysu teithwyr ein bod wedi cael gwybod y prynhawn yma (10 Gorffennaf) y bydd holl ffyrdd Abergwaun yn cael eu hagor erbyn diwedd y dydd heddiw.

O ddydd Sadwrn 11 Gorffennaf ymlaen, bydd gwasanaeth T5 yn gallu dychwelyd i’w lwybr arferol yn Abergwaun a bydd yn gallu gwasanaethu gorsaf fysiau newydd Chimneys wrth ymyl y Co-op ac arhosfan bysiau Pendre, wrth deithio i Hwlffordd ac Aberteifi.

Yn ôl