Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Penarth (i gyfeiriad y gogledd) y tu cefn i orsaf Caerdydd Canolog ar gau oherwydd gwaith adeiladu o ddydd Mawrth 1 Medi ymlaen nes y clywch yn wahanol.

Ni fydd gwasanaethau 2 a 6 yn aros wrth arhosfan bysiau JN a byddant yn cael eu dargyfeirio ar hyd Sgwâr Callaghan a rhan isaf Heol Eglwys Fair.

Ar gyfer gwasanaeth cylch y ddinas 2, defnyddiwch arhosfan bysiau Canal Street.

Ar gyfer gwasanaeth baycar 6, defnyddiwch arhosfan bysiau JE Arcêd Wyndham.

Yn ôl