Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Wellfield Road, Caerdydd yn troi’n heol unffordd o gyfeiriad Albany Road i gyfeiriad Heol Pen-y-lan o amser y bws cyntaf ddydd Llun 23 Tachwedd ymlaen.

Bydd gwasanaethau o gyfeiriad canol y ddinas yn parhau i deithio ar hyd Wellfield Road yn ôl yr arfer a byddant yn aros wrth yr arhosfan bysiau y tu allan i Tesco Express.

Bydd gwasanaethau i gyfeiriad canol y ddinas yn cael eu dargyfeirio rhwng Wellfield Road ac Albany Road ar hyd Heol Pen-y-lan (byddant yn troi i’r chwith ar ôl yr eglwys ar Wellfield Road).

Yn ôl