Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

First Cymru

Er mwyn datgymalu craen tyrog ar safle datblygu Mariner Street, bydd yn rhaid cau dros dro ran o’r B4290 HEOL ALEXANDRA yng nghanol dinas Abertawe i draffig.

Disgwylir y bydd y gwaith yn dechrau am 18:00 nos Wener 27 Tachwedd 2020 ac yn para tan 23:00 nos Sul 29 Tachwedd 2020 (neu nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf).

Mae manylion pellach am y llwybrau dargyfeirio i’w gweld isod ar wefan First Cymru:

First-Cymru-27-11-2020-Disruption

 

Yn ôl