Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bws Caerdydd

Bydd Heol Isaf ar gau i’r ddau gyfeiriad wrth gyffordd Rectory Close ar y dyddiadau canlynol oherwydd gwaith ar y ffordd:

  • Dydd Sadwrn 21 Tachwedd – o 18:00 tan 23:00
  • Dydd Sul 22 Tachwedd – o 09:00 tan 18:00

Ni fydd gwasanaeth 63 yn teithio ymhellach na Llantrisant Road (arhosfan bysiau Maes-y-Llech) ac ni fydd yn gwasanaethu Radur, Pentyrch na Chreigiau.

Ni fydd arosfannau bysiau ar hyd Heol Isaf, Park Road, Dan-y-Bryn Avenue, Bryn Derwen, Cae'r Graig, Gelynis Terrace a Tŷ Nant Court yn cael eu gwasanaethu, gan gynnwys yr holl arosfannau rhwng Tŷ Nant Court a Phentyrch a Chreigiau, i’r ddau gyfeiriad.

Yn ôl