Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Problemau teithio

TrawsCymru/Newport Bus

Mae Cyngor Dinas Bryste wedi nodi na fydd yn bosibl defnyddio arhosfan T7 yn Marlborough Street o ddydd Llun 1 Chwefror 2021 ymlaen. Mae’r arosfannau y mae’r cyngor wedi’u clustnodi ar gyfer gwasanaeth T7 yn golygu y bydd y gwasanaeth yn dechrau ac yn gorffen wrth arhosfan yn Bond Street, 80 metr o Marlborough Street i gyfeiriad Cabot Circus.

Bydd gwasanaeth T7 yn gwasanaethu arhosfan Cabot Circus i gyfeiriad canol y ddinas fel na fydd yn rhaid i gwsmeriaid groesi’r ffordd.

Mae’n rhaid newid yr arhosfan oherwydd bod adeilad y South Plaza sydd wrth ei ymyl yn cael ei adnewyddu. Disgwylir y bydd y trefniant hwn ar waith tan 30 Mehefin 2021.

Mae rhagor o wybodaeth i’w gweld ar y map isod.

T7-Stop-Alteration-Feb-2021

Yn ôl