Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Bydd Gorsaf Drenau Bow Street, Ceredigion yn agor ddydd Llun 15 Chwefror 2021. Bydd yr orsaf newydd yn Bow Street yn cynnwys maes parcio, cyfnewidfa fysiau a lle storio beiciau, a bydd yn gwella hygyrchedd y rhwydwaith rheilffyrdd, yn hybu’r gwaith o integreiddio trafnidiaeth ac yn darparu dull amgen o deithio yn lle car preifat.

Bydd llwybrau gwasanaeth T2 (sy’n rhan o rwydwaith TrawsCymru) a gwasanaeth X28 Lloyds Coaches yn newid, a byddant yn gweithredu amserlen ddiwygiedig o’r dyddiad hwn ymlaen. Gallwch gael gafael ar yr amserlenni diwygiedig isod neu drwy ein tudalen am y Coronafeirws, a bydd ein tîm data yn mynd ati cyn gynted ag sy’n bosibl i ddiweddaru’r amserlenni hyn ar ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni.

Diolch am eich amynedd.

Yn ôl