Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

First Cymru

Er mwyn i Midas Construction allu datgymalu craeniau tyrog ar y safle datblygu yn Ffordd y Brenin, bydd yn rhaid cau rhan o Ffordd y Brenin, SA1 dros dro i gerbydau.

Bydd y ffordd ar gau o 18:00 nos Wener 9 Ebrill 2021 ymlaen am 3 diwrnod.

Yn ystod y cyfnod dan sylw, ni fydd modd cael mynediad i’r rhan hon o SA1. O ganlyniad bydd yn ofynnol i wasanaeth 44 deithio ar hyd Ffordd Fabian, troi i mewn i SA1 a throi o amgylch er mwyn gwasanaethu’r arosfannau bysiau. Bydd hynny’n ofynnol ar gyfer teithiau i’r ddau gyfeiriad.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan First Cymru.

Yn ôl