Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

First Cymru

Er mwyn cyflawni gwaith ar fast telathrebu, bydd yn rhaid cau rhan o Dde Guildhall Road dros dro i gerbydau.

Bydd y ffordd ar gau rhwng 09:00 a 15:00 am 5 diwrnod o ddydd Sul 2 Mai 2021 ymlaen (neu nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau, pa adeg bynnag fydd gyntaf). Rhagwelir y bydd y gwaith yn cymryd 2 ddiwrnod i’w gwblhau.

Yn ystod y cyfnod dan sylw, bydd gofyn i wasanaethau sy’n teithio o Heol y Mwmbwls gael eu dargyfeirio ar hyd Heol Ystumllwynarth er mwyn gorffen eu taith yng Ngorsaf Fysiau Dinas Abertawe.

Bydd modd o hyd i deithwyr ddal bysiau o’r Slip.

Ni fydd cau’r ffordd yn effeithio ar wasanaethau o gyfeiriad canol y ddinas, a byddant yn parhau i ddilyn eu llwybr arferol.

Yn ôl