Problemau teithio

Morris Travel

Nodwch y bydd gwasanaeth 215 Morris Travel yn dychwelyd i’w amserlen gofrestredig, yn dilyn cyfnod pan oedd ffordd ar gau oherwydd tirlithriad.

Mae’r gwasanaeth yn bwriadu dychwelyd i’w amserlen arferol o 18 Mai 2021 ymlaen, ar ôl cael hysbysiad gan y Cyngor ddydd Gwener 14 Mai 2021.

Yn ôl