Problemau teithio

O ddydd Sul 13 Mehefin 2021 ymlaen, bydd gweithredwyr sydd ar hyn o bryd yn gwasanaethu’r orsaf fysiau yn Victoria Street yn symud i’r safle newydd yn Swan Street.

Dylech edrych ar y manylion isod am arosfannau pob gwasanaeth cyn i chi deithio. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon ar gyfer pob gweithredwr cyn gynted ag y byddwn yn ei chael.

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd gwasanaethau 33, 25, 38/938, 35, 35A, 6, 9, 27, X75, X4 (Y Fenni), X4 (Caerdydd), T4 (Y Drenewydd), T4 (Caerdydd), 9T4 (Aberhonddu), 23, 78, 79, 81, 1, 2 a 3 yn gwasanaethu’r orsaf fysiau newydd yn Swan Street.

Cliciwch yma i weld pa arosfannau y bydd y gwasanaethau hyn yn eu defnyddio.

 

Adventure Travel/NAT Group

 

First Call Travel

 

Peter’s Minibus

Yn ôl