Problemau teithio

M&H Coaches

Oherwydd mesurau diogelwch a chyfyngiadau Covid-19 sy’n parhau, dylech nodi bod y cyngor wedi gofyn am drefniadau ar gyfer gwasanaethau 1, 2 a 76 i sicrhau nad yw plant ysgol a’r cyhoedd yn defnyddio’r un cerbydau.

Mae hynny’n effeithio ar wasanaethau 1, 2 a 76 yn unig.

Dylai un o fysiau mini’r cyngor fod yn dilyn unrhyw wasanaethau sy’n rhai ‘Diwrnod Ysgol yn unig’, er mwyn casglu unrhyw aelodau’r cyhoedd sy’n talu am docyn.

Yn ôl