Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Rhwng 21 Gorffennaf ac 1 Medi 2021, bydd Pont Ynysmeurig yn Abercynon ar gau.

Bydd Stagecoach yn Ne Cymru yn gweithredu amserlenni diwygiedig ar gyfer gwasanaethau 60/61. Ni fydd modd gwasanaethu arhosfan bysiau Parc Hen Lofa’r Navigation nac arhosfan bysiau’r Imperial yn Abercynon, oherwydd bydd gwasanaethau 60/61 yn cael eu dargyfeirio ar hyd yr A4059 i gylchfan Abercynon.

Bydd gwasanaeth 95 yn newid hefyd ac yn gweithredu bob 60 munud.

Yn ôl