Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

O 26 Gorffennaf tan 1 Medi 2021, bydd Ffordd Fynyddig Maerdy ar gau o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ar y diwrnodau dan sylw, bydd gwasanaeth 172 yn mynd o Aberdâr i Donypandy heb stopio, ac yna’n mynd yn ei flaen i Ben-y-bont ar Ogwr gan ddilyn ei lwybr arferol. Bydd bws gwennol rhif "172S" yn gweithredu rhwng Maerdy a Thonypandy.

Ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, bydd pob un o deithiau gwasanaeth 172 yn dilyn y llwybr arferol.

Yn ôl