Problemau teithio

Nodwch fod rhai newidiadau byr rybudd wedi’u gwneud i’r amserlen sy’n cael ei lansio ar gyfer y gwasanaeth T10 newydd (Bangor – Corwen drwy Fetws-y-coed), a fydd ar waith o 31/07/2021 ymlaen.

Mae ein tîm data yn gweithio’n ddiwyd i sicrhau bod yr amserlen ar ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cael ei diweddaru cyn gynted ag sy’n bosibl.

Yn y cyfamser, gallwch weld amserlen ddiweddaraf gwasanaeth T10 yma.

Yn ôl