Problemau teithio

Bws Caerdydd

Ni fydd modd defnyddio arosfannau bysiau ‘West Grove 1’, ‘West Grove 2’ a ‘West Grove 3’ o ddydd Mercher 6 Hydref hyd nes y clywch yn wahanol.

Ar gyfer gwasanaethau 8, 9, 9A a 619, eich arhosfan agosaf fydd arhosfan ‘Infirmary 1’ ymhellach ymlaen ar hyd Heol Casnewydd.

Ar gyfer gwasanaethau 11, 44/45, 49/50, X45 ac X59, bydd arhosfan dros dro y tu allan i Goleg Chweched Dosbarth Caerdydd ar Heol Casnewydd.

Yn ôl