Problemau teithio

Bydd gwasanaethau bws yn cael eu dargyfeirio ar ddiwrnodau gemau a bydd trefniadau ciwio’n cael eu rhoi ar waith mewn gorsafoedd trenau. Mae’r wybodaeth berthnasol gan bob gweithredwr trafnidiaeth i’w gweld isod.

Match

KO

Date

Cymru v Seland Newydd 17:15 Dydd Sadwrn 30 Hydref
Cymru v De Affrica  17:30 Dydd Sadwrn 6 Tachwedd
Cymru v Fiji 15:15 Dydd Sul 14 Tachwedd
Cymru v Awstralia 17:30 Dydd Sadwrn 20 Tachwedd

 

 

Trafnidiaeth Cymru 

Ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd, bydd gorsaf Caerdydd Heol y Frenhines yn cau am 18.30.  Defnyddiwch orsaf Caerdydd Canolog.

Os ydych chi'n teithio o Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot neu Ben-y-bont ar Ogwr, defnyddiwch y gwasanaethau canlynol gan fydd mwy o le arnynt.

Gorsafoedd

Amseroedd

Yn gadael Abertawe am 08:22, 09:23, 10:22, 11:19, 12:19, 13:22, 14:21, 15: 23, 16:22, 17:26 
Yn gadael Castell-nedd am 08:34, 09:35, 10:34, 11:32, 12:31, 13:34, 14:33, 14:23, 15:34, 16:34, 17:38
Yn gadael Parcffordd Port Talbot am  08:41, 09:42, 10:42, 11:41, 12:09, 12:40, 13:07, 13:42, 14:41, 15:43, 16:41, 17:45
Yn gadael Pen-y-bont ar ogwr am 08:55, 09:56, 10:56, 11:55, 12:26, 12:54, 13:21, 13:57, 14:55, 15:57, 16:55, 18:00
  • Bydd trenau’n brysur yn ardal Caerdydd - defnyddiwch ein Gwiriwr Capasiti i ddod o hyd i drenau sydd â lle.

  • Defnyddiwch y gwasanaeth trên cynharaf posibl i deithio i Gaerdydd.

  • Rhaid bod gennych docyn dilys ar gyfer eich taith cyn mynd ar y trên - bydd staff yn gwirio eich tocyn.
    Cofiwch brynu tocyn cyn teithio neu defnyddiwch ap TfW Rail.

  • Bydd system giwio ar waith yng Ngorsaf Caerdydd Canolog yn dilyn y gêm.

 

Bws Caerdydd

Digwyddiad

Dyddiad

Cyfnod dargyfeirio

Cymru yn erbyn Seland Newydd

Dydd Sadwrn 30 Hydref

O 13:15 tan 20:30*

Cymru yn erbyn De Affrica

Dydd Sadwrn 6 Tachwedd

O 13:15 tan 20:30*

Cymru yn erbyn Ffiji

Dydd Sul 14 Tachwedd

O 11:15 tan 18:15

Cymru yn erbyn Awstralia

Dydd Sadwrn 20 Tachwedd

O 13:15 tan 20:30*

*Ni fydd Heol Eglwys Fair yn ailagor a bydd bysiau’n dilyn eu llwybr dargyfeirio arferol ar nos Sadwrn o 20:30 ymlaen.

 

I gael gwybodaeth am drefniadau Parcio a Theithio, cliciwch yma. Nodwch na fydd Bws Caerdydd yn gweithredu gwasanaeth Parcio a Theithio ar gyfer diwrnod digwyddiad ac na fydd unrhyw newid i amserlenni.

Oherwydd y cynllun adfywio sy’n mynd rhagddo ar gyfer Stryd Tudor, bydd bysiau i gyfeiriad y gorllewin yn dechrau ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon ar ddiwrnodau digwyddiadau yn 2021.

 

Rhif y llwybr

Man gorffen yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street.  Ni fydd arosfannau JM a JN wrth yr Orsaf Ganolog yn cael eu gwasanaethu.

5

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty (arhosfan JG). Ni fydd arosfannau JM a JN wrth yr Orsaf Ganolog yn cael eu gwasanaethu.

7

Canal Street

8 a 9 i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Heol Pont-yr-Aes (arhosfan JH)

8 a 9 i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

11

Ffordd Churchill

13

Arglawdd Fitzhamon

15

Arglawdd Fitzhamon

17 ac 18

Arglawdd Fitzhamon

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Arglawdd Fitzhamon

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45 a 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Heol y Brodyr Llwydion

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

57 a 58

Ffordd Churchill

61 

Arglawdd Fitzhamon

62, 63 a 63A

Arglawdd Fitzhamon

64

Arglawdd Fitzhamon

66

Arglawdd Fitzhamon

92, 92B, 93, 94 a 94B

Heol y Tollty. Ar ddydd Sul a dydd Llun Gŵyl y Banc, bydd bysiau’n dechrau ac yn gorffen eu taith wrth Arglawdd Fitzhamon drwy gydol y dydd.  

95 i’r Barri

Arglawdd Fitzhamon

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

96 a 96A

Arglawdd Fitzhamon

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Heol Pont-yr-Aes (arhosfan JH)

X59

Plas Dumfries (arhosfan HD)

Bws gwennol Stadiwm Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Arglawdd Fitzhamon

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu tu cefn yr Orsaf Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

● Ar ddiwrnodau digwyddiadau, bydd gwasanaeth baycar yn teithio rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – arhosfan JG) a Bae Caerdydd yn unig, ac ni fydd yn gwasanaethu tu cefn yr Orsaf Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

 

Newport Bus

Oherwydd gemau rygbi rhyngwladol yr hydref a fydd yn digwydd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, bydd gwasanaeth 30 yn dechrau ac yn gorffen ei daith wrth yr arhosfan bysiau yn Heol y Brodyr Llwydion rhwng yr amserau canlynol ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 30 Hydref rhwng 13:15 a 20:30
  • Dydd Sadwrn 6 Tachwedd rhwng 13:15 a 20:30
  • Dydd Sul 14 Tachwedd rhwng 11:15 a 18:15
  • Dydd Sadwrn 20 Tachwedd rhwng 13:15 a 20:30

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru

Bydd ffyrdd ar gau yng nghanol Caerdydd oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality, sy’n golygu y bydd bysiau’n cael eu dargyfeirio i mewn i Heol y Brodyr Llwydion:

Cardiff Road Closure Map

Bydd y dargyfeiriadau ychwanegol canlynol yn berthnasol i wasanaethau penodol: 

Service 122/124: Will be diverted via Gabalfa Interchange & North Road during any road closures and will not serve Cathedral Road. 

Cyn ac ar ôl yr amserau hyn, bydd gwasanaethau’n dechrau ac yn gorffen eu taith wrth eu harosfannau arferol.Adventure Travel

 

Yn ôl