Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Yn ôl Stagecoach yn Ne Cymru, bydd streiciau arfaethedig gan aelodau o undeb Unite yn achosi problemau difrifol i’r rhan fwyaf o wasanaethau ar draws ardaloedd Coed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o ddydd Mawrth 19 Hydref ymlaen. 

Ni fydd y streiciau’n effeithio ar wasanaethau yn Aberdâr, tref Caerffili (ar wahân i wasanaeth 26), Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. 

Dyma ddyddiadau’r streiciau arfaethedig:

 • O 19 Hydref tan 23 Hydref
 • 25 Hydref
 • 29 Hydref a 30 Hydref
 • O 1 Tachwedd tan 6 Tachwedd
 • 8 Tachwedd a 9 Tachwedd
 • 12 Tachwedd

Dilynwch Stagecoach yn Ne Cymru ar Twitter @StagecoachWales ac ewch i wefan Stagecoach yn Ne Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Os oes angen unrhyw help arnoch i gynllunio eich taith, ffoniwch ein rhif Rhadffôn ar 0800 464 00 00.

 

Oni nodir yn wahanol, ni fydd y gwasanaethau yr amherir arnynt ac a restrir yn gweithredu ar ddiwrnodau’r streiciau.

 

Ardal Coed-duon:

 • Y gwasanaethau yr amherir arnynt: 1A, 5, 9, 12, 14, 21, 26, 52, R1, R2, X15 a gwasanaethau ysgol.
 • Y gwasanaethau ysgol/coleg yr amherir arnynt: 91, 95, 96, 98, X15, 151
 • Ni fydd y teithiau gyda’r nos ar wasanaeth 50 yn gweithredu o Gasnewydd am 1905, 2005 a 2105. Ni fydd y teithiau gyda’r nos o Fargoed yn gweithredu am 2016, 2116 a 2216.
 • Ni fydd gwasanaethau yn ystod y dydd ar wasanaeth 56 yn gweithredu ond bydd y teithiau gyda’r nos yn parhau i weithredu am 1900, 1930 a 2030 o Gasnewydd ac am 2045 a 2145 o Dredegar.
 • Service 151 will be running a limited timetable on Friday 12 November.

 

Ardaloedd Cwmbrân, Pont-y-pŵl a Blaenafon:

 • Services disrupted: 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 23, 46, 47, 83, X3, X24
 • Schools/college services disrupted: 2, 82, 97, 15, 23, 810, 815, X3
 • School services: STA1, STA2 will run
 • Please contact your school to find out arrangements for Services 801, 802, 803, 807
 • School service 820 will not run
 • Service X24 will be running a limited timetable on Friday 12 November.

 

Ardaloedd Bryn-mawr, Glynebwy ac Abertyleri:

 • Services disrupted: 1A, 3, 52, 56, E3, X4, X15, fflecsi Blaenau Gwent and school services*
 • Service X4 will run between Abergavenny and Cardiff but will not serve Bailey Street or Brynmawr bus station and will divert via the A4047 in both directions. The last stop will be at Bryn Farm Estate. Journeys between Brynmawr and Merthyr Tydfil will not run.
 • Schools/college services disrupted: X4

On Friday 12 November, fflecsi Blaenau Gwent buses will run at the following times:

Zone 1: from 07:30 until 12:30 and 14:30 until 18:00

Zone 2: Stagecoach are unable to run any zone 2 journeys on strike days 

 

Tocynnau

Ni fydd teithwyr yn gallu prynu tocynnau dayrider na thocynnau megarider ar y bysiau y mae’r streiciau yn effeithio arnynt. Dim ond tocynnau unffordd y bydd ein gyrwyr yn eu gwerthu.

Bydd y streiciau’n effeithio ar y rhan fwyaf o wasanaethau yn yr ardaloedd a nodir uchod. Felly, caiff cwsmeriaid eu hannog i brynu tocynnau unffordd gan y gyrrwr ar y diwrnod yn hytrach na phrynu tocynnau ymlaen llaw ar wefan neu ap Stagecoach. 

Os ydych eisoes wedi prynu tocyn ymlaen llaw ar wefan neu ap Stagecoach ar gyfer unrhyw un o’r ardaloedd a nodir uchod, gallwch barhau i’w defnyddio os yw’r gwasanaeth yn gweithredu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am docynnau, cysylltwch â: southwales.enquiries@stagecoachbus.com.

 

Yn ôl