Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

 

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedback@traveline.cymru ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.https://www.arrivabus.co

 

Newport Bus

21/04/2022

There will be changes to the following Newport Bus service timetables from Sunday 24th April 2022.

2A/C - Newport – Gaer

5 - Newport – Gwent Europark

9A/C - Newport – Ringland & Newport Retail Park

15/16 - Newport – Bettws

19E - Newport – Malpas

20A/C - Newport – Newport Retail Park

26A/C - Newport – St. Julians

29 - Newport – Cwmbran

37 - Newport – Rhiwderin

40/41 - Newport – Pillgwenlly

60 - Newport – Monmouth

73 - Newport – Chepstow

74 - Newport – Chepstow

X74 - Newport – Chepstow

B1 - Mount Pleasant – Bassaleg School

B2 - Foxgloves – Bassaleg School 

SJ1 - Ringland – St. Joseph’s RC High School

SJ12 - Cwmbran – St. Joseph’s RC High School

YGI1 - Lyceum Tavern – Ysgol Gwent Is Coed

YGI2 - Bus Station – Ysgol Gwent Is Coed

 

 

 

Sherpa’r Wyddfa - Gwynfor Coaches

07/04/2022

There will be changes to Sherpa’r Wyddfa services from the 9th of April 2022. 

S1 - Caernarfon - Llanberis - Betws y Coed

S2 - Bangor - Llanberis - Pen-y-Pass

S3 - Beddgelert - Caernarfon - Dinorwic

S4 - Pen-y-Pass - Beddgelert - Porthmadog

S5 - Llanberis - Pen-y-Pass 

 

Stagecoach in South Wales

22/02/2022

Due to road closures the following changes have been made:

From 14th February to 15th April

  • The 120 and 132 will run via Eirw Road. Bus stops along Llwyncelyn Road will not be used.  
  • The 133 will run via Eirw Road towards Llwyncelyn without stopping. From Llywncelyn the service will run the normal route. 

For more information click here.

 

 

Taf Valley Coaches

13/04/2022

From 9th April to 24th September

Changes to timetable apply due to Summer period service update 

351 - Perdine - Tenby

 

 

Transport for Wales Rail

31/12/2021

TfW introduced an emergency rail timetable from 22 December, which equated to a reduction of between 10-15% of the standard timetable introduced on 12 December.

However, with staff absences continuing to increase, the decision has been taken to further reduce services from 3 January to ensure the company can provide a reliable service throughout this latest stage of the pandemic.

All customers are urged to check www.tfw.wales before travelling and follow the up-to-date guidance from the Welsh Government.

 

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl