Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

 

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedback@traveline.cymru ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.https://www.arrivabus.co

 

Adventure Travel

21/07/2022

The 20:40 118 service from Rhossili to Swansea is no longer operating. Updated timetable information will be available shortly.

 

Bws Caerdydd

10/08/2022

Er mwyn paratoi ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd, bydd yna nifer o newidiadau i amserlenni o ddydd Sul 4 Medi ymlaen. Bydd yr amserlenni presennol ar gyfer gwyliau haf ysgolion yn gorffen ar y dyddiad hwnnw.

Ewch i wefan Bws Caerdydd yma i weld y map sydd wedi’i ddiweddaru o’r rhwydwaith. I weld ble mae dal eich bws yng nghanol Caerdydd, ewch i’r dudalen sydd yma.

 

Gwasanaethau Cylch y Ddinas 1 a 2
Bydd yna amserlen newydd ar gyfer pob un o ddiwrnodau’r wythnos gydag un daith ychwanegol yn ystod oriau brig y bore ar lwybr 1.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 1 a 2 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 4
Ni fydd unrhyw newid i’r llwybr na’r amserlen.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 4 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 5
Bydd bws 09:05 o ganol y ddinas i’r Pentref Chwaraeon yn gadael am 09:15 a bydd y bws sy’n dychwelyd am 09:23 yn gadael am 09:35.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 5 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 6 baycar
Bydd y gwasanaeth yn ailafael yn ei amserlen cyn yr haf – bydd bysiau’n teithio bob 30 munud rhwng canol Caerdydd a’r Bae.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth y baycar o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 7
Bydd yna amserlen newydd ar gyfer pob un o ddiwrnodau’r wythnos.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 7 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 8 a 9
Bydd yna amserlenni newydd ar gyfer gyda’r nos a dydd Sul.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 8 a 9 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 11
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 11 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 12
Ni fydd unrhyw newid i’r llwybr na’r amserlen.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 12 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 15
Dim ond wrth deithio o ganol y ddinas i gyfeiriad Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog y bydd bysiau’n gwasanaethu Cwrt-yr-Ala Road a Heol-yr-Odyn. Bydd bysiau o Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn teithio ar hyd Caerau Lane i Heol Trelái. Gall cwsmeriaid sydd am ymuno â gwasanaeth 15 yn Cwrt-yr-Ala Road neu Heol-yr-Odyn wneud hynny pan fydd y bws yn teithio i gyfeiriad Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 15 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 17 ac 18
Bydd yna amserlenni newydd gydag amseroedd ychwanegol ar gyfer yr oriau brig o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 17 ac 18 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 21 a 23
Bydda yna amserlen newydd gyda bws yn gadael yn hwyrach o ganol y ddinas i gyfeiriad yr Eglwys Newydd, Pant-mawr a Rhiwbeina o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 21 a 23 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 24
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 24 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 25
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 25 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 27
Bydd yna amserlen newydd ar gyfer pob un o ddiwrnodau’r wythnos gydag un daith ychwanegol yn gynnar yn y bore ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd bysiau o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gweithredu hyd at bob 12 munud.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 27 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 28, 28A a 28B
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 28, 28A a 28B o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 30 
Bydd yna newidiadau i amseroedd bysiau yn ystod oriau brig y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 30 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 35
Defnyddir bysiau trydan ar gyfer teithiau o ddydd Llun i ddydd Gwener ac ar ddydd Sadwrn.

Bydd bysiau o ganol y ddinas yn teithio ar hyd Heol Colum a Heol y Gogledd i Gabalfa.  Bydd bysiau o Gabalfa i gyfeiriad canol y ddinas yn teithio ar hyd Heol y Gogledd. Mae’r newid hwn wedi’i gyflwyno o ganlyniad i waith ffordd sy’n parhau ar Deras Cathays a Heol yr Eglwys Newydd.

At hynny, bydd bysiau yng nghanol y ddinas yn teithio ar hyd rhan isaf Ffordd Churchill ac yn aros wrth arhosfan HG yn hytrach nag yn David Street.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 35 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 44 a 45
Bydd yna amserlen newydd a bydd rhai bysiau’n gynnar yn y bore ac yn y prynhawn bob dydd ar lwybr 45 yn defnyddio Wentloog Road yn lle Caeglas Road a Rhyl Road oherwydd problemau parcio sy’n parhau.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 44 a 45 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 49 a 50
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 49 a 50 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 51 a 53
Bydd bws yn y prynhawn yn teithio ar lwybr 51 cyn belled â Heol Rhyd-y-pennau/Croesffordd Rhyd-y-pennau ond ni fydd yn dilyn y cylch llawn yn ôl i ganol y ddinas.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 51 a 53 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 52
Bydd y gwasanaeth hwn yn dychwelyd i fod yn wasanaeth 2 fws yr awr a byddwn yn gwella’r amseroedd y bydd bysiau’n gadael canol y ddinas. O ganlyniad, bydd y rhan o’r llwybr sydd rhwng Cyncoed a Phontprennau yn cael ei dileu oherwydd nad oes digon o bobl yn ei defnyddio. Bydd hynny’n ei gwneud yn bosibl i ni ailgyflwyno 2 fws yr awr ar hyd prif ran y llwybr, gan ymateb i geisiadau i ni wneud hynny. Bydd bysiau’n gorffen eu taith ym mhentref Cyncoed neu yn Hampton Crescent – dylech edrych ar yr amserlen. 

Bydd y gwasanaeth hwn yn teithio ar hyd rhan isaf Ffordd Churchill yn hytrach na David Street a bydd yn defnyddio arhosfan bysiau HP ar Ffordd Churchill yn lle arhosfan HJ.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 52 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 57 a 58
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 57 a 58 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 61
Bydd amserlen newydd ar waith a bydd bysiau deulawr yn gweithredu ar hyd y llwybr hwn er mwyn darparu mwy o gapasiti. Bydd bysiau o ddydd Llun i ddydd Gwener yn gweithredu hyd at bob 15 munud.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 61 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 62 a 63
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 62 a 63 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 64
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 64 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 65 a 65A
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 65 a 65A o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 66
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 66 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 92, 93 a 94
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 92, 93 a 94 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 95
Bydd yna amserlen newydd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 95 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 96 a 96A
Bydd yna amserlenni newydd.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 96 a 96A o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau 97 a 97A
Bydd yna amserlenni newydd ar gyfer dydd Sadwrn.

Gallwch weld yr amserlenni ar gyfer gwasanaethau 97 a 97A o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth 98
Bydd yna newid bach i’r daith gyntaf o Highlight Park i’r Barri – bydd y daith hon yn gweithredu 2 funud yn hwyrach o’i dechrau i’w diwedd.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth 98 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth X45
Ni fydd unrhyw newid i’r llwybr na’r amserlen.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth X45 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth X59
Bydd yna amserlen newydd a bydd rhai teithiau yn y prynhawn nad oes llawer o bobl yn eu defnyddio’n cael eu dileu.

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth X59 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaeth M1
Bydd rhai teithiau yn y bore a’r prynhawn yn cael eu hymestyn o Gampws Llandaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd, fel eu bod yn teithio’n ôl ac ymlaen i Neuaddau Plas Gwyn ar Heol Llantrisant. 

Gallwch weld yr amserlen ar gyfer gwasanaeth M1 o 4 Medi ymlaen yma.

 

Gwasanaethau Ysgolion

Cliciwch ar rifau’r gwasanaethau isod i weld yr amserlenni.

Gwasanaethau 604 a 606 i Ysgol Plasmawr

Gwasanaethau 608, 609, 610 a 611 i Ysgol Uwchradd Fitzalan

Gwasanaethau 612, 613 a 614 i Ysgol Uwchradd Teilo Sant

Gwasanaeth 615 i Ysgol Glantaf

Gwasanaethau 618 a 619 i Ysgol Uwchradd Cathays

Gwasanaeth 93S i Sant Cyres

 

Transport for Wales Rail

31/12/2021

TfW introduced an emergency rail timetable from 22 December, which equated to a reduction of between 10-15% of the standard timetable introduced on 12 December.

However, with staff absences continuing to increase, the decision has been taken to further reduce services from 3 January to ensure the company can provide a reliable service throughout this latest stage of the pandemic.

All customers are urged to check www.tfw.wales before travelling and follow the up-to-date guidance from the Welsh Government.

 

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl