Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

 

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedback@traveline.cymru ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

 

Arriva Buses Wales

27/11/2021

From Sunday 28th November 2021, new route and revised timetable for Service 5 (Mold to Ellesmere Port)- timetable available here.

  • From Mold, the service will stay on Chester Road and Mold Road, no longer diverting to serve New Brighton or Buckley. The revised service will no longer operate around the internal roads at Deeside Industrial Estate. Passengers wishing to travel around the Industrial Estate can change onto the Park and Ride Shuttle service on Deeside Industrial Park zone one bus stop. 
  • Coming into Ellesmere Port, the service will no longer operate the loop around Cheshire Oaks. Instead passengers wanting Cheshire Oaks can get on/off on Stanney Lane.  The service will then operate via Thornton Rd, Wolverham Rd and Stanney Lane into Ellesmere Port, and return via the reverse.

 

 

Edwards Coaches

12/11/2021

Edwards Coaches will be introducing revised timetables from Wednesday 1st December 2021 due to increased service demand:

Please check the Edwards Coaches Facebook page for further updates.

 

 

Harris Coaches

18/11/2021

To replace the cancelled Stagecoach South Wales services, Harris Coaches will operate the below timetables from Monday 29th November 2021:

 

 

M&H Coaches

29/11/2021

 

 

Stagecoach in South Wales

23/11/2021

From Monday 29th November 2021, Harris Coaches will run Service 12 and Service 14:

  • Service 12 (Blackwood to New Tredegar)-Stagecoach South Wales will continue to operate the evening Blackwood to New Tredegar routes at 18:30 and 19:30, and New Tredegar to Blackwood routes at 19:00 and 20:00.

In addition:

15/11/2021

From Sunday 21st November, there will be changes to Stagecoach South Wales services in Aberdare:

  • Service 1 & Service 2: Some changes to times to improve connectivity with Services 6, 11 & 113
  • Service 11A/C: Service 11A/C will be replaced by new Service 11, running up to every 60 mins & serving Aberdare, Cwmdare and Tesco
  • Service 60/61: Will run up to every 20 minutes
  • Service 95: Service will not serve Mountain Ash Railway Station but will continue to serve Nixon’s and Oxford Street
  • Service 113: Will run up to every 60 minutes
  • Service 172: Will run between Aberdare and Bridgend. Porthcawl will only be served on Monday-Saturday at 19:50 from Bridgend to Porthcawl and 20:20 from Porthcawl to Bridgend. Sunday journeys will continue to serve Porthcawl.

 

 

Taf Valley Coaches

29/11/2021

From Monday 6th December 2021:

 

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl