Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

 

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedback@traveline.cymru ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

 

Henley's 

07/01/2021

Due to the ongoing impact of driver shortages, from Monday 10th January 2022, Service 3 ( Abertillery to Abertillery via Arail view) will be combined with service 1 (Abertillery to Cwmtillery to Abertillery), with a slight change to the timetable during school days only.

 

 

Stagecoach in South Wales

14/01/2022

Timetable changes in effect from Sunday 16th January 2022:

Service X24: Will run up to every 15 minutes

Service X3:

  • The section of route from Cardiff to Pontypool will no longer run in both directions. The rest of the route remains unchanged.
  • Customers in Cardiff can use Cardiff Bus/Newport Bus Service 30 or Newport bus Service X30 to Newport and connect onto Services X24 or 23 to Pontypool and Cwmbran.
  • Customers in Newport can use Cardiff Bus/Newport Bus Service 30 or Newport bus Service X30 to Cardiff.
  • Service X3 will finish at Pontypool and will interwork with Service 23, customers travelling from Hereford wishing to travel to Cwmbran and Newport, can stay at the bus at Pontypool.
  • Networkrider tickets are multi operator tickets available to buy from the driver on any bus operator, on any section of the route

 

 

Transport for Wales Rail

31/12/2021

TfW introduced an emergency rail timetable from 22 December, which equated to a reduction of between 10-15% of the standard timetable introduced on 12 December.

However, with staff absences continuing to increase, the decision has been taken to further reduce services from 3 January to ensure the company can provide a reliable service throughout this latest stage of the pandemic.

All customers are urged to check www.tfw.wales before travelling and follow the up-to-date guidance from the Welsh Government.

 

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl