Problemau teithio

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedbacktraveline@tfw.wales ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.

Cardiff Bus

New timetables for services starting 18/02/2024  Please Click here for new timetables 

4 - Cardiff – Leckwith
14 - Caerau & Ely – UHW Heath Hospital
27 - Thornhill – Llanishen – Cardiff
49 & 50 - Llanrumney – Newport Road – Cardiff
52 - Cyncoed – Cardiff MET Cyncoed Campus – Cardiff
54 - St Mellons – Pontprennau – Pentwyn – Llanedeyrn –Cyncoed – UHW Heath Hospital 
57/58 - Pontprennau – Llanedeyrn – Albany Road – Cardiff
61 - Pentrebane – Fairwater – Waungron – Canton – Cardiff 
92 - Penarth – Cardiff  
94 - Barry – Dinas Powys – Penarth – Cardiff 
95 - Barry – Llandough – Cardiff 
96 - Barry – Wenvoe – Cardiff 
101/102 - Pentrebane – Danescourt – Llandaff – UHW Heath Hospital – Roath – Rumney – Llanrumney and St. Mellons 
M1 - Cardiff MET Llandaff Campus – Cathays – Cardiff MET Cyncoed Campus 

Lloyds Coaches 

New timetables for services starting 12/02/2024, we have not been able to update the timetable page in time for the changes below. 

Click here for further information and new Timetables 

T28 - Aberystwyth - Machynlleth

G21 - Dolgellau - Tywyn - Machynllaeth

Services withdrawn on the 12/02/2024 are: 28/29/X29/30/33/33A/34/34A/35/533 

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl