Problemau teithio

Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedbacktraveline@tfw.wales ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

Dilwyn's Coaches

05/11/2023

G1/G2/G3 (Caernarfon Clipa) Hendre - Maesincla - Maes Barcer - Cae Gwyn 

G4 - Caernafron - Nantlle

G5 - Caernarfon - Nebo

G6 - Caernarfon - Dinas Dinlle

 

Lloyds Coaches/Llew Jones Coaches

05/11/2023

3B - Blaenau Ffestiniog - Porthmadog (As of 5th November 2023 Lloyds Coaches will no longer operate service 3B, from 5th November the service will be operated by Llew Jones Coaches)

 

Sherpa'r Wyddfa

30/10/2023

S1 - Caernarfon - Betws-y-Coed

S2 - Bangor - Pen-y-Pass

S3 - Bangor - Beddgelert

S4 - Pen-y-Pass - Porthmadog - Morfa Bychan

S5 - Llanberis - Pen-y-Pass - Summer Timetable - Terminating on 29th October

 

South Wales Transport

11/11/2023

19 - Swansea - Uplands

22 - Swansea – Three Crosses

 

Tanat Valley Coaches

04/09/2023

76 - Llanrhaedr - Welshpool

79 - Llangynog - Oswestry

84 - Llanfair Caereinion - Newtown

 

TrawsCymru 

20/11/2023

Yn dilyn trafodaethau gyda’r gweithredwr, Lloyds Coaches, rydym wedi cytuno, o ddydd Llun 20 Tachwedd oherwydd problemau tagfeydd, y bydd y T3C o Lanuwchllyn am 15:18 yn gwasanaethu Gorsaf Fysiau Wrecsam drwy Ffordd yr Wyddgrug a bydd y 17:12 o Orsaf Fysiau Wrecsam hefyd yn gadael drwy Ffordd yr Wyddgrug. O ganlyniad, ni fydd y 2 wasanaeth hyn yn gwasanaethu Ysbyty Maelor a chynghorir teithwyr i wirio gyda Traveline Cymru am opsiynau teithio eraill.

Cysylltiad T3C am 18:10 o Gorwen ar gyfer Cynwyd, Llandrillo, Llandderfel a Llanuwchllyn yn cael ei warantu o’r gwasanaeth 17:12 sy’n gadael Gorsaf Fysiau Wrecsam.

 

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl