Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

 

⚠ Diweddariadau Byr Rybudd am Wasanaethau

Mae prinder gyrwyr ar draws y diwydiant trafnidiaeth yn golygu bod rhai gweithredwyr yn newid eu hamserlenni ar fyr rybudd, sy’n golygu ei bod yn bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf.

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd y byddwn yn eu cael gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu isod. Dylech edrych dan enw’r gweithredwr perthnasol.

Os oes unrhyw wybodaeth yn anghywir neu os oes unrhyw amserlenni a ddiweddarwyd ar goll yn eich barn chi, anfonwch ebost i feedback@traveline.cymru ac fe wnawn ni ymchwilio i hynny ar eich rhan cyn gynted ag sy’n bosibl.

 

Arriva Cymru

30/10/2022

10 - Brookhouse - Manchester

18 - Eccles - Manchester Airport

247 - Altrincham - The Trafford Centre

263 - Altrincham - Manchester Piccadilly

 

Lloyds Coaches

14/11/2022

39/38 – Dolgellau – Barmouth – Harlech – Porthmadog

99 – Porthmadog – Borth y Gest – Morfa Bychan – Porthmadog

 

 

Stagecoach South Wales

06/11/2022

A - Caerphilly - Bedwas - Graig-y-Rhacca

B - Caerphilly - The Bowls - Senghenydd

C - Caerphilly - The Bowls - Pen-yr-heol

C9 - Bargoed - Cefn Hengoed - Caerphilly

10 - Pontypool - Abersychan - Garndiffaith

12 - Pontypool – Upper Race

15 - Trevethin - Pontypool

23 - Pontypool - New Inn, Cwmbran - Newport

16 - Pontypool - Waunddu - Pantygasseg

17 - Pontypool - Wainfelin

21 - Blackwood - Pontypool - Cwmbran

11 - Pontypool - Kemys Fawr - Cwmbran

9 - Pontypool - Tranch

X24 - Blaenavon - Pontypool - Newport

X3 - Hereford – Abergavenny - Pontypool - Cwmbran - Cardiff

82 - Pontypool - Coleg Gwent Crosskeys

810 - Llantarnam - St Dials - Fairwater School

25 – Merthyr Tydfil - Trefechan

 

13/11/2022

1 - Cwmbran - Thornhill

2 - Cwmbran - Croesyceiloiog

 

TrawsCymru

27/10/2022

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl