Problemau teithio

Stagecoach yn Ne Cymru

Oherwydd y gwaith o droi’r A465 yn ffordd ddeuol, ni fydd gwasanaeth 25 yn gallu dilyn ei lwybr arferol drwy Gefn-coed o ddydd Llun 15 Tachwedd ymlaen am 24 mis.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddargyfeirio ar hyd Lower Vaynor Road, yr A465, yr A470 a’r A4054 (Mynwent Cefn-coed) ac yna’n ailymuno â’i lwybr arferol wrth ymyl Cloth Hall Lane. Bydd arosfannau bysiau dros dro’n cael eu gosod yn Lower Vaynor Road.

Amserlen gwasanaeth 25 wedi’i ddargyfeirio - o 15/11/2021 ymlaen

Yn ôl