Problemau teithio

Newport Bus/TrawsCymru

Update: From Thursday 25th November, the T7 will revert back to its normal terminus stop in Bristol City Centre (Stokes Croft) on Marlborough Street after completion of works.

Oherwydd gwaith adeiladu ym Mryste, ni fydd modd defnyddio’r arhosfan ar gyfer gwasanaeth T7 yn Marlborough Street, Bryste o ddydd Llun 1 Chwefror.

Mae’r arosfannau sydd wedi’u clustnodi gan y cyngor ar gyfer gwasanaeth T7 yn golygu y bydd y gwasanaeth yn gorffen ac yn dechrau ei daith o arhosfan Bond Street, sydd 80 metr i ffwrdd o Marlborough Street i gyfeiriad Cabot Circus.

Bydd gwasanaeth T7 yn gwasanaethu arhosfan Cabot Circus i gyfeiriad canol y ddinas, felly ni fydd yn rhaid i gwsmeriaid groesi’r ffordd. Mae’r newid hwn wedi’i gyflwyno oherwydd bod adeilad y South Plaza sydd yn y cyffiniau’n cael ei adnewyddu.

Yn ôl